You are here

Vereniging

 

Download example: db_vereniging.ac2

 
Boekhouding type: Dubbel boekhouden, Non-Profit
Country: Netherlands
How to use a template

Vereniging XXX

Boekhouding 2018

Basisvaluta: EUR

Dubbel boekhouden

Rekeningen
Groep Rekening Beschrijving Gr
    BALANS  
       
    Activa  
  1000 Contanten 1
  1010 Rekening ING 1
  1020 Rekening Rabobank 1
  1100 Klanten 1
  1125 Contributies 1
  1150 Vooruitbetaalde belastingen 1
  1200 Kruisposten 1
  1300 Overlopende activa 1
  1400 Kantoorinventaris 1
  1410 Afschrijving kantoorinventaris 1
  1500 Hardware / software 1
  1510 Afschrijving hardware / software 1
1   Totaal activa 00
       
       
    Passiva  
  2000 Leveranciers 2
  2100 Banklening korte termijn 2
  2400 Banklening lange termijn 2
  2700 Overlopende passiva 2
  2800 Beginkapitaal 2
  2900 Resultaat voorgaande jaren 2
2991   Winst of verlies lopend jaar 2
2   Totaal passiva 00
       
       
       
    WINST- en VERLIES REKENING  
       
    Lasten  
  3000 Inkoop goederen 3
  3010 Huur 3
  3020 Belastingen 3
  3050 Verzekeringen 3
  3070 Algemene kosten 3
  3090 Kantoorbenodigdheden 3
  3100 Telefoon 3
  3110 Porti 3
  3130 Drukwerk en reclame 3
  3140 Bankrente 3
  3150 Bankkosten 3
  3160 Afschrijvingkosten kantoorinventaris 3
  3165 Afschrijvingskosten hardware / software 3
  3170 Incidentele kosten 3
3   Totale lasten 02
       
       
    Baten  
  4200 Verkoopopbrengsten 4
  4250 Kostprijs verkopen 4
  4300 Lidmaatschapsbijdragen 4
  4400 Bankrente 4
  4500 Giften 4
4   Totale baten 02
       
02   Winst (-) verlies (+) van winst- en verliesrekening 2991
       
00   Verschil moet = 0 (lege cel) zijn  
       
       
    Winstcentrum 4300  
  .SEN Lidmaatschapsbijdragen senioren CC
  .JUN Lidmaatschapsbijdragen junioren CC
  .FAM Lidmaatschapsbijdragen families CC
CC   Totaal Lidmaatschapsbijdragen  
       

 

Voor meer informatie, zie onze pagina Hoe als vereniging je boekhouding voeren.

 

 

Share this article: Twitter | Facebook | Email