In this article

  Vereniging

  Nederland
  Dubbel boekhouden
  Non-Profit

  Speciaal voor verenigingen, zonder BTW, met een winstcentrum voor ledenadministratie. De voorbeeld-transacties helpen u op weg bij het boeken.

  In Banana WebApp openen

  Open Banana Accounting Plus op uw browser zonder enige installatie. Pas het sjabloon aan, voer de transacties in en sla het bestand op uw computer op.

  Open tutorial in WebApp

  Model documentatie

  Voor meer informatie, zie onze pagina Hoe als vereniging je boekhouding voeren.

   

   

  Modelvoorbeeld

  Vereniging XXX

  Boekhouding 2018

  Basisvaluta: EUR

  Dubbel boekhouden

  Tabel: Rekeningen
  Groep Beschrijving Tel Op In Gr1
      BALANS    
           
      Activa    
    1000 Contanten 1  
    1010 Rekening ING 1  
    1020 Rekening Rabobank 1  
    1100 Klanten 1  
    1125 Contributies 1  
    1150 Vooruitbetaalde belastingen 1  
    1200 Kruisposten 1  
    1300 Overlopende activa 1  
    1400 Kantoorinventaris 1  
    1410 Afschrijving kantoorinventaris 1  
    1500 Hardware / software 1  
    1510 Afschrijving hardware / software 1  
  1   Totaal activa 00 1
           
           
      Passiva    
    2000 Leveranciers 2  
    2100 Banklening korte termijn 2  
    2400 Banklening lange termijn 2  
    2700 Overlopende passiva 2  
    2800 Beginkapitaal 2  
    2900 Resultaat voorgaande jaren 2  
  2991   Winst of verlies lopend jaar 2  
  2   Totaal passiva 00 1
           
          1
           
      WINST- en VERLIES REKENING    
           
      Lasten    
    3000 Inkoop goederen 3  
    3010 Huur 3  
    3020 Belastingen 3  
    3050 Verzekeringen 3  
    3070 Algemene kosten 3  
    3090 Kantoorbenodigdheden 3  
    3100 Telefoon 3  
    3110 Porti 3  
    3130 Drukwerk en reclame 3  
    3140 Bankrente 3  
    3150 Bankkosten 3  
    3160 Afschrijvingkosten kantoorinventaris 3  
    3165 Afschrijvingskosten hardware / software 3  
    3170 Incidentele kosten 3  
  3   Totale lasten 02 1
           
           
      Baten    
    4200 Verkoopopbrengsten 4  
    4300 Lidmaatschapsbijdragen 4  
    4400 Bankrente 4  
    4500 Giften 4  
  4   Totale baten 02 1
           
  02   Winst (-) verlies (+) van winst- en verliesrekening 2991 1
           
  00   Verschil moet = 0 (lege cel) zijn    
           
           
      Winstcentrum 4300    
    .SEN Lidmaatschapsbijdragen senioren CC  
    .JUN Lidmaatschapsbijdragen junioren CC  
    .FAM Lidmaatschapsbijdragen families CC  
  CC   Totaal Lidmaatschapsbijdragen   1
           

  Help us improve the documentation

  We welcome feedback on how to improve this page.

  Tell us what theme needs a better explanation or how to clarify a topic.

  Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email