You are here

Vereniging, handleiding

 

Download example: db_vereniging.ac2

 
Boekhouding type: Dubbel boekhouden, Non-Profit
Country: Netherlands
How to use a template

Vereniging XXX

Boekhouding 2018

Basisvaluta: EUR

Dubbel boekhouden

Rekeningen
Groep Rekening Beschrijving Gr
    BALANS  
       
    Activa  
  1000 Contanten 1
  1010 Rekening ING 1
  1020 Rekening Rabobank 1
  1100 Klanten 1
  1125 Contributies 1
  1150 Vooruitbetaalde belastingen 1
  1200 Kruisposten 1
  1300 Overlopende activa 1
  1400 Kantoorinventaris 1
  1410 Afschrijving kantoorinventaris 1
  1500 Hardware / software 1
  1510 Afschrijving hardware / software 1
1   Totaal activa 00
       
       
    Passiva  
  2000 Leveranciers 2
  2100 Banklening korte termijn 2
  2400 Banklening lange termijn 2
  2700 Overlopende passiva 2
  2800 Beginkapitaal 2
  2900 Resultaat voorgaande jaren 2
2991   Winst of verlies lopend jaar 2
2   Totaal passiva 00
       
       
       
    WINST- en VERLIES REKENING  
       
    Lasten  
  3000 Inkoop goederen 3
  3010 Huur 3
  3020 Belastingen 3
  3050 Verzekeringen 3
  3070 Algemene kosten 3
  3090 Kantoorbenodigdheden 3
  3100 Telefoon 3
  3110 Porti 3
  3130 Drukwerk en reclame 3
  3140 Bankrente 3
  3150 Bankkosten 3
  3160 Afschrijvingkosten kantoorinventaris 3
  3165 Afschrijvingskosten hardware / software 3
  3170 Incidentele kosten 3
3   Totale lasten 02
       
       
    Baten  
  4200 Verkoopopbrengsten 4
  4250 Kostprijs verkopen 4
  4300 Lidmaatschapsbijdragen 4
  4400 Bankrente 4
  4500 Giften 4
4   Totale baten 02
       
02   Winst (-) verlies (+) van winst- en verliesrekening 2991
       
00   Verschil moet = 0 (lege cel) zijn  
       
       
    Winstcentrum 4300  
  .SEN Lidmaatschapsbijdragen senioren CC
  .JUN Lidmaatschapsbijdragen junioren CC
  .FAM Lidmaatschapsbijdragen families CC
CC   Totaal Lidmaatschapsbijdragen  
       

 

Voor de vereniging of stichting is Banana 8 een prima programma om de financiële administratie mee bij te houden. Met de bijgeleverde modellen kan ook een vrijwilliger die geen professionele boekhouder is, er snel mee aan de slag.
Omdat de meeste vrijwilligers het verenigingswerk in hun vrije tijd doen is dit extra belangrijk... zo wordt niet al hun tijd opgeslokt door het administratieve werk maar kan men actief deelnemen aan de eigenlijke aktiviteiten van de vereniging.

Vele verenigingen, non-profits, kerken en stichtingen gebruiken Banana reeds met succes.

Heeft u de Download van het programma reeds gedaan? En heeft de u de licentie-code al aangekocht en ingevoerd?
Dan heeft u het programma met enkele stappen operationeel en kunt u beginnen met het verwerken van de transacties.

Zò begint u!

Nadat u het programma heeft geïnstalleerd, klikt u op

  • Bestand > Nieuw
  • kiest vervolgens uit Groep: Dubbel Boekhouden;
  • uit Bestand: Dubbel Boekhouden
  • uit Voorbeelden/Prototypes: Boekhouding voor een vereniging
  • klik op OK.

U komt vervolgens op onderstaand scherm terecht. Hier kunt u desgewenst direct de naam van de administratie intypen die u in de koptekst wenst te zien. De overige schermen kunt u beter even laten voor wat ze zijn; u kunt deze later altijd nog invullen of wijzigen middels Bestand > Bestands- en Boekhoudingseigenschappen in het menu.

  • Klik op OK.

Sla nu de administratie op onder de naam die u verkiest:

  • Bestand > Opslaan als.

Wij hebben het voorbeeld de naam gegeven Vereniging de Natuurvriend en zien deze bij het openen van de administratie in de kop staan.


 

Controleren van het rekeningschema

Het hart van een boekhouding wordt gevormd door de rekeningen die kunnen worden gebruikt.

Het is dus verstandig even te controleren of alle rekeningen die u wenst te gebruiken aanwezig zijn en of de namen van de gegeven rekeningen overeenstemmen met uw wensen.

Ga daartoe naar de Rekeningen-tabel.

Daarna de beginsaldi invoeren in de Opening kolom.

Adreskolommen

In de Adreskolommen van de Rekeningen-tabel kunt u ook de adressen van de leden invoeren. Zie ook de uitgebreide documentatie onder Ledenlijst.

Het invoeren van Transacties (boekingen)

Dit gebeurt in de Transacties-tabel. Ga naar Transacties voor gedetailleerde informatie. In de pagina's die onder de Transacties pagina hangen vindt u tevens informatie over verschillende soorten transacties, het snel invoeren van transacties.

Door te boeken in de weergave Kostenplaatsen (meer info vindt u hier), kunt u ook direct de code invoeren van de leden die de lidmaatschapsbijdrage betalen, zie KP1 kolom. De documentatie over de ledenlijst vertelt meer over het natrekken van de betalingen van de leden.

Door het opvragen van de Rekeningkaarten van de individuele leden kunt u zien wat de stand van hun bijdragen is.


 

Een fundraiser budgeteren

Wilt u project financieren, dan kunt u d.m.v. de budget functie (die zeer uitgebreide mogelijkheden biedt), zien waar de mogelijke inkomsten vandaan moeten komen. Of zien hoe hoog de kosten van het project kunnen oplopen.


 

Eind van de periode: het resultaat

Net als voor de boekhoudingen van bedrijven is het ook voor uw vereniging van belang een duidelijk overzichten van de inkomsten en uitgaven te hebben. Zo kan het bestuur de juiste beslissingen nemen voor de toekomstige aktiviteiten en, in geval van een minder mooi resultaat, de koers tijdig bijstellen.

 

Share this article: Twitter | Facebook | Email