Schoolfonds beheerd door de studenten

In this article

Dankzij Banana Boekhouding is het mogelijk kinderen tussen 9 en 15 jaar vertrouwd te maken met het thema boekhouden.

Schoolfonds beheer

Met de gratis toepassing Cash manager kunnen leerlingen leren hoe het kasgeld te beheren, wat het saldo is, de inkomsten en uitgaven te verdelen in categorieën en een budget te maken.

In scholen waar klassen hun eigen kas hebben voor kleine uitgaven kunnen de leerlingen zelf Banana Boekhouding gebruiken om de kas te beheren.

Doelstellingen

  • Bewustwording van het beheren van geld.
  • Het opzetten van de boekhouding en het nemen van verantwoordelijkheden.
  • Vertrouwd raken met het programma.
  • Verzamelen en opslaan van uitgaven- en invoerdocumenten.
  • Bijhouden van de geldstromen.
  • Controleren of de kassaldi overeenkomen met de boekhoudsaldi.
  • Onderzoeken en verantwoorden van elke verschil.
  • Presenteren van de financiën aan de hele klas.
  • Analyseren van de uitgaven en indien nodig de categorieën voor inkomsten of uitgaven aanpassen.

Benadering

De leerkracht bereidt de opzet voor en wijst vervolgens in de regel groepen leerlingen aan om op hun beurt de kasadministratie bij te houden.

Activiteiten van de leerkracht:

Activiteiten van de leerlingen:

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email