Banana 8

Eenvoudige tabel
help_id
simpletable

Dit is een tabel die opgezet kan worden overeenkomstig de wensen van de gebruiker. Men kan kolommen en weergaven toevoegen en deze de meest toepasselijke titels geven met de commando's Kolommen instellen en Tabellen instellen van het menu Gegevens.

 

product
Menu Favorieten

De namen van alle Composities die aangemaakt zijn staan in de lijst van het "Favorieten menu". Wanneer het nodig om een favoriet weer te geven of af te drukken hoeft u deze alleen maar te selecteren van de Favorietenlijst, zonder dat het nodig is iets aan de instellingen ervan te veranderen.

product
Menu Apps

BananaApps

  • Dit zijn uitbreidingen van de functionaliteiten van het programma, voor rapportering, berekening, exporteren, importeren, opstellen van facturen en betalingsherinneringen en andere.
  • Ze moeten worden ingesteld door de gebruiker, door te klikken op de juiste knop in het dialoogvenster Apps beheren vanuit het menu Apps.
  • De uitvoering vindt plaats via het Apps menu of binnen de specifieke functionaliteit (bijvoorbeeld:
Apps beheren
help_id
DlgManageAddons

Met dit dialoogvenster kunt u Banana applicaties installeren, instellingen aanpassen en verwijderen.
Om een App uit te voeren moet u deze eerst installeren.

Een nieuwe App installeren

Ga als volgt te werk om een App te installeren:

product
Dubbel Boekhouden
help_id
doubleentry

Het professionele gereedschap om activa, passiva, uitgaven en inkomsten te beheren, volgens de internationale regels van het Dubbel boekhouden (debit en credit) en om een Balans en een Winst/verlies Rekening te maken.

De dubbel boekhouden applicatie is beschikbaar met of zonder BTW beheer.

product

Help us improve the documentation

We welcome feedback on how to improve this page.

Tell us what theme needs a better explanation or how to clarify a topic.

Share this article: Twitter | Facebook | Email