You are here

Leveringen/diensten uit landen buiten de EU

Contant betaalde BTW bij import

Voor de administratie van de bij de douane betaalde, terug te krijgen BTW, moet de gebruiker het volgende doen:

In de BTW-codes tabel moet een BTW-code met bedragtype 2 voorkomen waarmee het BTW bedrag op 100% geboekt kan worden

Opmerking: In de BTW-codes tabel kunnen nieuwe codes toegevoegd worden. Als het nodig is BTW terug te krijgen bij de douane, voor de BTW van 21%, kan men een nieuwe code toevoegen, bijvoorbeeld D21-2 met bedragtype 2 en 21% als percentage.

Voer in de Transactiestabel het contante bedrag in credit, het betaalde BTW bedrag en de overeenkomstige BTW-code in.

Het programma berekent het BTW bedrag op 100% zonder dat er een verschil in de boekingen ontstaat.

BTW betaald bij import door de transporteur

De procedure is hetzelfde als in het vorige geval, behalve dat de transacties over meerdere rijen plaatsvinden omdat op het moment dat de factuur van de transporteur betaald wordt de verzendingskosten en de invoerrechten meengenomen moeten worden.

Voorbeeld:

Betaling van de factuur van de transporteur voor een totaal van € 359: € 150 voor de invoerrechten en verzendkosten en € 209 voor BTW vooruitbetaald bij de douane.

 

Share this article: Twitter | Facebook | Email


Help ons de documentatie te verbeteren

Wijzien uit naar uw feedback om deze pagina te verbeteren.
Zeg ons welk thema beter uitgelegd dient te worden of hoe we een onderwerp kunnen verduidelijken.