Intercommunautaire verwervingen (ICP)

Alle intercommunautaire verwervingen (EU) dienen te worden opgenomen in uw boekhouding en in uw BTW aangifte.

Te gebruiken codes

In de tabel BTW-codes zijn er specifieke codes die gebruikt moeten worden voor intercommunautaire verwervingen:

  • twee codes voor de aankoop van de goederen of de prestatie zelf, ICP21 (21%) en ICP6 (6%).
  • twee codes voor de verwerking van de BTW, IG21-1 en IG6-1

Deze codes hebben als bedragtype het type 1, waarbij het ingevoerde transactiebedrag het netto bedrag is (exclusief BTW)

In detail:

  • De ICP21 code berekent een credit bedrag.
    Het is belangrijk om hier in de kolom Niet waarschuwen (BTW-Codes) "Ja" in te voeren, anders verschijnt er een waarschuwingsboodschap.
  • De IG21-1 code berekent een debet bedrag.


 

Het invoeren van transacties

De transactie moet in twee rijen ingevoerd worden:

In de eerste rij:

  • Voer het rekeningnummer in voor de in het buitenland verworven prestatie (Debet kolom), een kas- of bankrekening of een leveranciers-rekening (Credit kolom), het netto faktuurbedrag (Bedrag kolom) en de ICP21 code (BTW-code kolom)

In de tweede rij:

  • Voer het rekeningnummer in voor de Hulprekening bij boeken ICP (810) , zowel in de Debet als in de Credit kolom, hetzelfde bedrag als in de eerste rij, nl. 1000,- EUR (Bedrag kolom) en de IG21-1 code in de BTW-code kolom voor de verwerking van de verhaalbare BTW.

 

Help ons de documentatie te verbeteren

Wijzien uit naar uw feedback om deze pagina te verbeteren.

Zeg ons welk thema beter uitgelegd dient te worden of hoe we een onderwerp kunnen verduidelijken.

Share this article: Twitter | Facebook | Email