Openen, opslaan, kopiëren en backup

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

Een bestand openen

 • Boekhoudbestanden kunnen worden geopend in Banana Boekhouding als ze op een lokale computer staan of als ze bereikbaar zijn via een netwerk. Als u ze per email ontvangt moet u ze eerst in een map op uw computer zetten voordat u ze opent.
 • Een bestand kan maar door één gebruiker tegelijk bewerkt worden.
  Als u een beveiligd bestand bewerkt of een bestand dat al door andere gebruikers in gebruik is, moet u uw veranderingen opslaan in een bestand met een andere naam.
 • Het Banana Boekhoud programma waarschuwt u dat u een alleen-lezen bestand hebt geopend in de volgende gevallen:
  • het bestand staat op een niet-herschrijfbare schijf (CD-ROM)
  • het bestand staat in een tijdelijke alleen-lezen map
  • het bestand is beveiligd of de gebruiker heeft geen rechten om het te veranderen
  • het bestand is al door een andere gebruiker geopend
  • het bestand is al door dezelfde gebruiker geopend in een andere sessie.

.ac2 Bestanden terugvinden

Als u zich niet kunt herinneren in welke map uw boekhoudbestanden staan, kunt u de Windows Explorer of de Mac finder zoekfuncties gebruiken.

Uw boekhoudbestand vinden op een Windows computer

Banana Boekhoudbestanden hebben een .ac2 of een .sba extensie. De manier van zoeken veschilt per Windows versie.

 • Windows 10: klik op het zoek icoon in de Taakbalk en voer "ac2" of "sba" of de naam van uw bestand in en klik op het Documenten icoon of op het pijltje met meer opties en kies daar 'documenten'.
 • Vanuit Windows Explorer voer in het zoekveld "*.ac2" of "*.sba" in of de naam van uw bestand en laat Windows ernaar zoeken.
 • Als u in Banana Boekhouding bezig bent opent u het Bestand openen dialoogvenster (Menu Bestand -> Open), voert u in het zoekveld rechtsboven "*.ac2" of "*.sba" in en selecteert u het in de hele PC zoeken icoon, als dit aanwezig is, of de map waar u wilt dat Windows naar uw bestand zoekt.

Uw boekhoudbestand vinden op een Mac computer

 • Als u in Banana Boekhouding bezig bent opent u het Bestand openen dialoogvenster (Menu Bestand -> Open), voert u "ac2" of "sba", of een woord dat de bestandsnaam voorkomt, in het zoekveld in de rechterbovenhoek in. Selecteer met de icoontjes waar u wilt zoeken naar uw bestand (in de hele computer of in geselecteerde mappen).
 • Open de Finder en voer "ac2" of "sba", of een woord dat de bestandsnaam voorkomt, in het zoekveld in de rechterbovenhoek in.
 • Klik met de rechtermuisknop op het Finder icoon, klik daarna op Zoeken en voer "ac2" of "sba", of een woord dat de bestandsnaam voorkomt, in.

Een bestand opslaan

Met het Opslaaan of het Opslaan als... commando worden de gegevens opgeslagen op de harde schijf. Bestaande gegevens worden vervangen door nieuwe gegevens.

 • Een enkel bestand kan worden opgeslagen door één gebruiker tegelijk
  Het bestand kan worden opgeslagen door de gebruiker als het niet tegelijk door andere gebruikers gebruikt wordt
 • Bestanden kunnen overal opgeslagen worden.
  U kunt de bestandsnaam en doelmap invoeren als u het bestand voor de eerste keer opslaat of met het Opslaan als commando van het menu Bestand. Als eerste mogelijkheid stelt Banana Boekhouding de Documenten map voor als doelmap voor de .ac2 bestanden, maar dit kan veranderd worden met de Bladeren knop.
 • We raden aan om aparte mappen te maken  voor ieder bedrijf en voor ieder boekhoudjaar wanneer u meerdere boekhoudingen beheert.
 • Ieder bestand kan worden beveiligd met een wachtwoord met de Tabblad Wachtwoord van het commando Bestands- en boekhoudingseigenschappen..

Boekhoudbestanden (*.ac2)

 • Bestanden die aangemakt worden met Banana Boekhouding hebben een .ac2 extensie, ongeacht het operating systeem dat gebruikt wordt.
  Het .ac2 formaat is specifiek voor Banana. Bij het opslaan worden de gegevens gecomprimeerd en als één geheel opgeslagen.
 • Ac2 bestanden kunnen op verschillende operating systemen (Windows, Mac and Linux) gebruikt worden.
  U kunt een bestand in Windows opslaan, het daarna openen en bewerken op een Mac en het daarna opnieuw openen op een Linux of Windows computer.
 • Ieder bestand kan als een email bijlage verstuurd worden, op een ander operating systeem bewerkt worden en daarna teruggestuurd worden naar de afzender.
 • Boekhoudbestanden zijn helemaal gescheiden van de Banana software, die een .exe extensie heeft onder Windows.
 • Installatie-bestanden hebben een .dmg extensie voor Mac en een deb, .rmp, .run, .tgz of .appimage extension onder Linux.


Automatische opslag

Banana Boekhouding bewaart uw werk automatisch in een tijdelijk bestand dat de extensie ".autosave" heeft. Dit tijdelijke bestand wordt verwijderd wanneer u op de Opslaan knop drukt of u het programma beeindigt. In het geval dat uw computer crasht of uitvalt terwijl u midden in uw werk zit is het mogelijk uw gegevens te herstellen door dit bestand te openen.

Om ervoor te zorgen dat het programma dit tijdelijke autosave bestand aanmaakt moet de betreffende optie worden geactiveerd (dit is doorgaans al standaard) in de Programmaopties (u kunt deze bereiken via het menu Extra).

Wanneer het programma is heropend na een crash en vindt dat het Autosave-bestand (tijdelijk) niet was verwijderd, verschijnt er een bericht dat vraagt of u het het bestand wilt ophalen. Als de gebruiker het herstel bevestigt, wordt het oorspronkelijke bestand hernoemd in de volgende notatie: < naam_bestand.ac2 >. > datum + tijd >. bak.


Kopiëren en verplaatsen van boekhoudbestanden

Banana kan uw bestanden opslaan op elke schijfeenheid, ook op een herschrijfbare schijf, die gezien wordt door het operating systeem.
Banana kan bestanden openen in een "alleen-lezen" modus vanaf niet-herschrijfbare schijven (CDs of DVDs).

Alle .ac2 bestanden kunnen verplaatst worden op diverse manieren:

van de ene map naar een andere:

 • gebruik Windows Explorer of Mac Finder om de map te bepalen waar uw bestanden staan
 • kopiëer en plak ze in de nieuwe doelmap (als ze eenmaal gekopiëerd zijn kunt u ze verwijderen uit de oorspronkelijke map)

van de ene naar de andere computer

 • door de bestanden op een geheugenstik op te slaan en vanaf deze stik op de nieuwe computer:
  • open het bestand dat verplaatst moet worden
  • in het menu Bestand kies het Opslaan als commando en kies de geheugenstik als doelmap
  • deze kopie kan ook gemaakt worden door met Windows Explorer het boekhoudbestand naar de geheugenstik te slepen
 • door ze als emailbijlage op te sturen en ze op te slaan op de nieuwe computer


Dropbox, Google Drive and andere synchronizatie systemen

Banana Boekhouding werkt met systemen zoals Dropbox en Google Drive die bestanden gesynchroniseerd houden met cloud opslagdiensten.
Banana Boekhouding overschrijft *.ac2 bestanden en verwijdert de *.ac2.bak bestanden. In de lijst verwijderde bestanden vindt u alle vorige versies van *.ac2.bak bestanden.

Veranderingen bekijken

Banana Boekhouding voor Android werkt direct met Dropbox servers. Wanneer u veranderingen op uw PC maakt moet u doorgaans een paar sceonden wachten voordat u de veranderingen op de server ziet en dus ook in Banana.

Om er zeker van te zijn dat het bestand goed is gesynchroniseerd met de server moet het bestand op uw PC gemarkeerd zijn met het groene vinkje.
Als u de sync symbolen niet ziet (groen, rood, blauw) dan moet u de Dropbox applicatie op uw PC bijwerken.

Een andere manier om de synchronisatie status op uw PC te controleren is te klikken op het Dropbox icoon in de Windows Tray.

Let op: Synchronisatie in de Android app gebeurt niet terwijl u er in aan het werk bent. U moet deze sluiten en heropenen.

Banana Boekhouding kan niet zien dat een bestand tegelijk op meer dan een computer wordt geopend. Het kan dan gebeuren dat iemand gegevens verwijderd of dat iemand anders nieuwe gegevens toevoegd. Alleen de meest recente kopie van het opgeslagen bestand wordt bewaard. Daarom raden we sterk af om met meerdere mensen op dezelfde tijd aan hetzelfde bestand te werken.


Veiligheidskopieën (backup)

We raden u ten zeerste aan een externe backup van uw boekhoudbestanden te maken om een mogelijk gegevensverlies als gevolg van bijvoorbeeld een computerstoring te voorkomen.

 • Als een Mac computer hebt kunt u "Time Machine" gebruiken
 • Als u een Windows computer hebt kunt u de functie "Bestandsgeschiedenins" gebruiken

Er zijn andere programma's op de markt om een automatische backup van uw gegevens te maken.


Opslaan en .bak bestanden

Bij het opslaan vervangt Banana Boekhouding de inhoud van het bestaande bestand met de meest recente gegevens alleen als het opslagproces goed verloopt:

 • Gegevens worden opgeslagen in een tijdelijk bestand
  Alleen als het opslagproces goed is verlopen worden de gegevens op uw schijf vervangen door bijgewerkte gegevens.
 • Als de Reservekopie aanmaken (.BAK) optie is geactiveerd (Menu Extra -> commando Programma opties -> tabblad Geavanceerd) hermoemd het programma de bestaande versie van het bestand naar een bestand met dezelfde naam met de extensie .bak.
  Een nieuw bestand "bestandsnaam.ac2.bak" wordt aangemaakt dat de gegevens bevat van voor het opslagproces.

Als een fout optreedt tijdens het opslaan, bijvoorbeeld als de netwerkschijf niet langer beschikbaar is, kiest u een andere naam om uw gegevens op te slaan.


Gegevens herstellen van een .bak bestand

Wanneer u om een of andere reden uw boekhoudbestand niet kunt vinden, kunt u uw gegevens herstellen van de backupkopie die het programma automatisch aangemaakt heeft. Zo gaat u te werk:

 • open de map waarin uw boekhoudbestand opgeslagen was
 • open het bestand met een .bak externsie. Als dit niet getoond wordt in het bestand openen dialoogscherm moet u de "Alle bestanden (*.*)" optie rechts onderaan het scherm kiezen.
 • wanneer het bestand is geopend sla het dan op met een naam. Doorgaans wordt dezelfde naam als die van het verloren gegane bestand gekozen.

Beschadigde .ac2 bestanden

Soms stopt een computer ermee als gevolg van een technisch probleem of een virus. Soms zijn gegevens, ontvangen per email, beschadigd. Om deze redenen raden we u sterk aan om kopieën van uw bestanden te maken.
Als u een beschadigd bestand heeft kan ons ondersteunigsteam, tegen een vergoeding, proberen of er gegevens zijn die nog gered kunnen worden.
 

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email