Parameters nieuw bestand

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

Taal
De taal die gebruikt wordt voor het aanmaken van de kopteksten voor de velden van de tabellen.

Decimaalpunten voor bedragen
Om eventuele boekhoudverschillen te vermijden, wordt voor elk bestand het aantal decimaalpunten voor bedragen vastgesteld. Gewoonlijk worden 2 decimaalpunten gebruikt, maar er zijn valuta's waar decimaalpunten niet gebruikt worden; in dat geval moet het getal "0" ingebracht worden.

Decimaalpunten voor bedragen in vreemde valuta (alleen dubbel boekhouden met meerdere valuta's)
Wanneer een boekhouding met meerdere valuta's gebruikt wordt, is het nodig ook het aantal decimaalpunten voor de bedragen in vreemde valuta vast te stellen.

Soort afronding
De bedragen worden afgerond naar de dichtstbijzijnde eenheid. In het geval men precies op een half uitkomt (bijv. 100.5 / 101.5 / 102.5 / 103.5), worden de volgende methodes gebruikt:

  • Banken (half naar even) wordt afgerond naar de dichtstbijzijnde even waarde (100 / 102 / 102 / 104).
  • Commercieel (half naar boven) wordt afgerond naar de eerstvolgende hogere eenheid (101 / 102 / 103 / 104). Meestal wordt deze methode gebruikt in de boekhouding.
  • Compatibel versie 4 Een kleine precisie wordt toegepast die in zeer speciale gevallen kan leiden tot een andere afronding.

Adresvelden in de tabel Rekeningen
Indien deze optie geactiveerd wordt, wordt de weergave Adressen gecreëerd in de tabel Rekeningen. Hierin kan men de adressen van klanten, leveranciers en leden invoeren.

Budget Tabel
Als deze optie actief is wordt een Budget tabel aangemaakt waarin de gebruiker zijn budget transacties kan invoeren.

De gebruiker kan op deze manier diverse boekhoudbestanden aanmaken, in verschillende talen, en met verschillende decimaalpunten. Om de taal of de decimaalpunten te wijzigen nà het aanmaken van het boekhoudbestand, moet het boekhoudbestand geconverteerd worden met het commando Naar nieuw bestand converteren in het menu Extra.

 

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email