Een BTW-code aan een rekening verbinden

In een boekhouding met BTW is het mogelijk in de Rekeningentabel een BTW code te koppelen aan inkomsten/uitgaven rekeningen. Daardoor kan het programma, tijdens het boeken van in- en verkopen, automatisch de BTW code invoeren en de kolommen aanvullen met BTW gegevens wanneer het rekening nummer ingevoerd wordt.

Om de codes te koppelen:

  • Klik op weergave Andere. In deze weergave is de BTW code kolom standaard zichtbaar.
    Als u de BTW code kolom in de weergave Basis wilt tonen klikt u in het menu Gegevens op het commando Kolommen instellen (zie de verwijzing onder aan deze pagina).
  • Voer de BTW codes in voor de inkomsten/uitgaven in de BTW code kolom.

.

Zie ook pagina: Kolommen instellen.

 

Help ons de documentatie te verbeteren

Wijzien uit naar uw feedback om deze pagina te verbeteren.

Zeg ons welk thema beter uitgelegd dient te worden of hoe we een onderwerp kunnen verduidelijken.

Share this article: Twitter | Facebook | Email