De BTW rekeningen configureren

BTW rekeningen in de Rekeningen-tabel

Om te kunnen berekenen wat er aan de Staat verschuldigd is, is het nodig de volgende rekeningen in het rekeningschema (Rekeningen-tabel) op te nemen:

1. De BTW rekening "BTW volgens het BTW overzicht" – wanneer deze ingesteld is in de Bestandseigenschappen, wordt deze door het programma gebruikt om automatisch de BTW bedragen te registreren, elke keer wanneer er een BTW code wordt ingevoerd waarvoor er in de tabel BTW-codes geen specifieke BTW rekening is aangegeven.

in Debet de BTW bedragen met betrekking tot de aankopen (verhaalbare BTW), in Credit de BTW bedragen met betrekking tot de verkopen (verschuldigde BTW)

2. De BTW rekening "Te betalen BTW" – wordt alleen gebruikt voor het storten en afsluiten van het saldo van de rekening "BTW volgens het BTW overzicht" aan het einde van de periode. De afsluiting vindt plaats door het betalen van de verschuldigde BTW aan de Staat, of door het eventueel ontvangen van een BTW credit van de BTW-diensten.

in Debet het crediteuren saldo wordt gestort vanuit de rekening "BTW volgens het BTW overzicht" (verschuldigde BTW) in Credit het debiteuren saldo wordt gestort vanuit de rekening "BTW volgens het BTW overzicht" (verhaalbare BTW)

Voor de periodieke aflsuiting van de rekening BTW volgens het BTW overzicht, zie de pagina Afsluiting periode en betaling BTW.

 

 

Help ons de documentatie te verbeteren

Wijzien uit naar uw feedback om deze pagina te verbeteren.

Zeg ons welk thema beter uitgelegd dient te worden of hoe we een onderwerp kunnen verduidelijken.

Share this article: Twitter | Facebook | Email