Kolommen - Toevoegen

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

Toevoegen / Verwijderen

Het is mogelijk nieuwe kolommen toe te voegen in de Balans, de Winst & Verlies rekening en de Opmerkingen (van de kolommen die in de lijst staan), of ongewenste kolommen te verwijderen. Dit doet u via het menu Rapporten -> Uitgebreide Balans op groepen -> Kolommen -> knop Geavanceerd... -> knop Toevoegen.

Als een of meer opties worden geactiveerd neemt het programma de volgende soorten gegevens mee:

Kolommen Rekeningen Tabel

Als u op de kop klikt wordt een lijst van alle kolommen van de Rekeningen Tabel getoond.
U kunt dan in de afdruk elke kolom uit de Rekeningen Tabel meenemen.

Boekhoudbedragen

Dit zijn de kolommen met de bedragen berekend door het programme, de beginsaldi en de ingevoerde transacties, voor de aangegeven periode of voor de onderverdeelde periode.

Het bedrag in valuta van de rekening
De saldi in vreemde valuta van de rekening worden weergegeven.

Huidig
De saldi van het huidige jaar worden weergegeven.

Opening
De Beginsaldi worden weergegeven.

Vorige (periode)
De saldi van de vorige periode worden weergegeven (maand, kwartaal, halfjaar, etc).

Vorige jaar
De saldi van het vorige jaar worden weergegeven.

YTD (Year To Date)
Deze kolom is alleen beschikbaar in de Winst & Verlies rekening. De saldi van het begin van het jaar tot de laatste transactie datum worden weergegeven.

Budget bedragen

Zie ook Budget informatie. Dit zijn de kolommmen met de bedragen die door het programma berekend worden gebaseerd op de budget bedragen die in de Rekeningen tabel of in de Budget tabel ingevoerd zijn. Als u de Budget tabel gemaakt heeft en er enige rijen in ingevoerd heeft dan gebruikt het programma de gegevens van deze tabel, ook al staan er bedragen in de Budget kolom van de Rekeningen tabel.

Budget (Huidige periode)
De bedragen voor het budget van de huidige periode worden weergegeven.

Budget Vorige
De bedragen voor het budget van de vorige periode worden weergegeven.

Budget vorig jaar
De bedragen voor het budget van het vorige jaar worden weergegeven.

Opmerking over de berekeningsperiode

Het programma kan geen bedragen berekenen voor overlappende perioden tussen meerdere boekhoudjaren of jaren met begin en eind boekhouddata die niet overeenkomen.
 

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email