Rekening-/Categorie kaarten

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

De rekeningkaart laat een complete lijst zien van de boekhoudingstransacties voor één of meerdere rekeningen, kostenplaatsen, segmenten en groepen.

De Rekeningenkaart openen

Er zijn twee manieren om een rekeningkaart of een categoriekaart te openen:

 • Kies het commando Rekening-/ Categorie kaarten... (Kasboek en Inkomsten & Uitgaven boekhouding) of Rekeningkaarten... (Dubbel boekhouden) van het menu Rapporten om meerdere of alle rekeningkaarten te openen en af te drukken.
 • In de cel met het rekeningnummer staat een blauw symbooltje; klik er eenmaal op om de rekeningkaart te maken.
  De groepen van het Rekeningschema hebben hetzelfde symbool dat gebruikt kan worden om de rekeningkaart weer te geven.

Bijwerken van de rekening kaart

De rekeningkaart is tijdelijk en wordt berekend wanneer het commando gegeven wordt om dit te doen. Veranderde of toegevoegde transacties in de transactietabel worden niet automatisch bijgewerkt in de rekeningkaart. De gebruiker moet opnieuw het Rekeningkaarten commando geven of in de Transactiestabel opnieuw klikken op het blauwe pijltje van het rekeningnummer, of, als de rekeningkaart nog openstaat, op het knopje Verversen in de rechterbovenhoek (zie afbeelding hieronder).

Het is niet mogelijk de gegevens in de rekeningkaart te veranderen. Dubbelklik op het rijnummer in de rekeningkaart om terug te gaan naar de bijbehorende regel in de Transacties- of Budget-tabel.

De Geselecteerde Rekening kolom

In de Geselecteerde Rekening kolom, die zichtbaar gemaakt kan worden met menu Gegevens -> Kolommen instellen, wordt de rekening getoond waarop de transactie plaatsvond.
Wanneer u een rekeningkaart heeft van één of meerdere rekeningen, groepen of segmenten ziet u precies de rekening die werd gebruikt.

De tegenrekening in de rekeningkaarten

In de Rekeningkaarten wordt de Tegenrekening kolom (Tegenrek.), die de rekening aangeeft die de transactie afsloot, getoond.Als er transacties zijn op meerdere rekeningen (transacties op meerdere rijen) zoals in het voorbeeld hieronder en er wordt één rekening ingevoerd in debet en meerder rekeningen in credit, of andersom, dan leidt de software de mogelijke tegenrekeing af door de volgende logica te gebruiken:

 • In de eerste transactierij wordt de rekening 1600 beschouwd als de gemeenschappelijke tegenrekening van de transacties die daarna komen

 • Op Rekeningkaart 1600 laten de samengestelde transacties (KPN factuur 345) de tegenrekening zien aangegeven door het [*] symbool. Het is onmogelijk de tegenrekenigen direct in de rekeningkaart weer te geven omdat de rekening meerdere tegenrekeningen heeft (1835, 4750). Daarom plaatst het programma het [*] symbool in de Tegenrek. (Tegenrekening) kolom wat betekent dat we te maken hebben met een transactie op meerdere rekeningen.

 • Op de Rekeningkaarten van de volgende transactierijen (1835, 4750), wordt de gemeenschappelijke tegenrekening aangegeven tussen rechte haken ("[1600]"), en geeft een afgeleide tegenrekening aan.

Kaarten van groepen en klassen

In de rekeningkaart van een groep of een klasse worden alle transacties van de rekeningen die bij de geselecteerde groep of klasse horen gegroepeerd.
De rekeningen van de groep of de klasse kunnen worden getoond door de Geselecteerde Rekening kolom zichtbaar te maken.

Alle rekeningkaarten afdrukken

Om de Rekeningkaarten af te drukken:

 • Menu Rapporten, commando Rekeningkaarten...
 • Met behulp van het Filter kunnen alle rekeningkaarten die geheel of gedeeltelijk (bijvoorbeeld alleen rekeningen, kostenplaatsen, segmenten) afgedrukt moeten worden geselecteerd worden
 • Activeer de gewenste opties (bijvoorbeeld periode, 1 rekening per pagina, ...) in de diverse secties Periode, Opties, Compositie
 • Druk op OK om te bevestigen, na het selecteren van de gewenste optie.

Voor de uitleg over de diverse tabbladen bezoek de volgende pagina'"s: Tabblad Rekening/Categorie, Tabblad Periode en Tabblad Opties.
Het programma toont de geselecteerde rekeningkaarten.

Om af te drukken kies het commando Afdrukken van het menu Bestand.

Als de Budget-tabel geactiveerd is in uw boekhoudbestand, kunt u kiezen welke transacties u wenst te zien (Huidige of budget transacties)

De instellingen opslaan

Als u de rekeningkaarten regelmatig afdrukt, bijvoorbeeld alle kaarten die met de Verkopen rekeningen te maken hebben, is het handig een specifieke compositie aan te maken.

 • Ga naar het tabblad Compositie
 • Maak een nieuwe compositie aan met de knop Nieuw
 • Geef een naam op voor de compositie, bijvoorbeeld "rekeningen Verkopen", in het veld Beschrijving van het venster
 • Selecteer de rekeningen die u afgedrukt wilt hebben.

Nu kunt u, telkens wanneer u deze rekeningen wilt afdrukken, de compositie selecteren die u aangemaakt heeft.

Pagina instellen

In Pagina instelling kunt u de marges & andere instellingen van de pagina specificeren.

 

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email