Kolommen

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

Balans, Winst Verlies Rekening en Opmerkingen

In deze secties kunt u kiezen welke opties u wilt meenemen in de Balans, de Winst en Verlies Rekening en bij Opmerkingen:

 • Rekeningnummers
 • Lopend: het saldo of de mutaties in basis valuta voor de geselecteerde periode of onderverdeling van periode
 • % van rij: bevat de kolom met het percentage voor het totaal (bijvoorbeeld, % totale Activa)
 • Vreemde valuta: het saldo in de munteenheid van de boekhouding voor de geselecteerde periode of onderverdeling van periode
 • Opening: beginsaldo aan het begin van de periode
 • Budget: budgetbedrag voor de geselecteerde periode of onderverdeling van periode
 • Vorige periode: het bedrag voor de periode voorafgaand aan de geselecteerde periode of onderverdeling van periode
 • Vorig jaar: het bedrag voor de zelfde periode in het vorige jaar
 • Wijzigen: het verschil tussen de bedragen van de huidige periode en de andere kolom (Budget, Vorige periode, Vorig jaar)
 • % Wijzigen: is het verschil, uitgedrukt in een percentage, tussen de huidige periode en de andere kolom (Budget, Vorige periode, Vorig jaar)
 • Year To Date: het saldo of mutatie van het begin van de boekhouding tot de datum van de laatste transactie.
 • Year-to-date: the balance or movement from the beginning of the accounting until the date of the last transaction.

Aanpassen van de Kopteksten, of de kleur of de weergave van de kolommen

Iedere sectie heeft een knop Geavanceerd... waarmee het mogelijk is om de instellingen van de kolom aan te passen.
 

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email