BTW Overzicht

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

Opgelet gebruikers Banana NL versie 8.04:

Ten gevolge van een technische kwestie, om toegang te verkrijgen tot het commando BTW-overzicht - noodzakelijk voor het berekenen uw Nederlandse BTW - gaat u als volgt te werk:

Aldaar kunt u zien dat er nu twee commando's toegevoegd en toegankelijk zijn: het BTW-overzicht, waarvan u hieronder de werking beschreven vindt en waarmee u uw Nederlandse BTW kan berekenen, alsook het commando Zwitsers BTW-overzicht dat niet op de Nederlandse situatie van toepassing is.
In een volgende versie zal deze technische onvolkomenheid opgelost worden.

_______________________________________________________________

Het BTW Overzicht geeft een overzicht van de BTW berekening voor de gekozen periode en de ingestelde parameters.

Procedure:

  • Selecteer het BTW-overzicht... commando van het menu Rapporten

Door de volgende opties te activeren kan de gebruiker de bijbehorende gegevens in het BTW overzicht opnemen:
 
Transacties opnemen
Alle transacties met BTW worden opgenomen.

Totalen op rekening opnemen
Alle totalen van bewerkingen met BTW worden opgenomen, gegroepeerd per individuele rekening.
 
Totalen op code opnemen
Alle totalen van bewerkingen met BTW worden opgenomen, gegroepeerd per individuele BTW code.

Totalen op percentage opnemen
Alle totalen van bewerkingen met BTW worden opgenomen, gegroepeerd per individuele percentage.

Niet gebruikte codes opnemen
Ook de ongebruikte codes van de BTW-codes tabel worden getoond.

Eigen groeperingsschema (Groep, Gr) gebruiken
De bewerkingen met BTW worden getoond volgens de groepering van de BTW-codes tabel.

Transacties sorteren op
Met deze optie kunnen de transacties gesorteerd worden op één van de aangegeven opties (Datum, Doc., Beschrijving, etc. ...).
 
Gedeeltelijk overzicht
Door een code of een groep te specificeren en de benodigde opties te selecteren berekent de sofware het totaal van de bewerkingen met BTW van:
  • Alleen gespecificeerde code (door er een van de lijst te kiezen)
  • Alleen gespecificeerde groep (door er een van de lijst te kiezen)

Andere tabbladen
De informatie over de andere tabbladen is te vinden op de volgende pagina's:

BTW Overzicht / transacties met totalen op code

 

Het complete totaal van de laatste rij in het BTW overzicht moet overeenstemmen met het eindbedrag voor de periode in de saldo kolom van de rekening "BTW volgens het BTW overzicht", op voorwaarde dat deze beide betrekking hebben op dezelfde periode.

De gegevens van het BTW overzicht kunnen ook overgedragen aan en verwerkt worden door andere programma's (bijvoorbeeld Excel) en weergegeven worden in formaten die gelijkwaardig zijn aan die van de formulieren van de belastingdienst.

 

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email