Tabel BTW Codes

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

De tabel BTW codes maakt het mogelijk dat de BTW automatisch afgesplitst wordt, overeenkomstig de verschillende percentages, en gecrediteerd/gedebiteerd wordt op de toepasselijke rekeningen

Maximale flexibiliteit en aanpassing aan de in voege zijnde regels zijn gegarandeerd:

 • Verschuldigde of verhaalbare BTW
 • Transactie bedrag geregistreerd als netto, bruto of BTW bedrag als 100% (BTW betaald aan de douane)
 • Naar wens te definiëren toepasselijke BTW tarieven
 • Naar wens te definiëren rekening waarin de BTW geregistreerd moet worden
 • Speciale afronding voor iedere code
 • Te definiëren groepen en methode voor het berekenen van de totalen

De BTW-codes tabel heeft een weergave Basis en een weergave Compleet (zie bovenaan de tabel hieronder). Het verschil tussen de twee is dat de weergave Compleet diverse kolommen weergeeft die niet beschikbaar zijn en de weergave Basis. Deze kolommen dienen enige specifieke opties.

Hoe te berekenen

De parameters aangegeven in de BTW-codes tabel worden gebruikt om de BTW van de individuele transacties te berekenen. De parameters vastgelegd in de BTW-codes tabel kunnen niet worden veranderd in de transacties. Op deze manier wordt gegarandeerd dat de BTW berekeningen correct zijn en eenduidig.

Let op: wanneer de waarde van een BTW code, die al gebruikt is in transacties, wordt veranderd worden de veranderingen nog niet meteen doorgevoerd; in dit geval is het nodig het Boekhouding controleren commando uit te voeren (menu Rapporten -> Boekhouding controleren... ). Wanneer de BTW-codes tabel wordt veranderd vraagt het programma aan de gebruiker, d.m.v. melding in het Info venster, een complete herberekening te doen als voorzorg.

Gedetaileerde beschrijving van de kolommen

Voer de volgende gegevens in de volgende kolommen in:

 • Groep: een code of getal dat de groep waartoe de code hoort identificeert. In het voorbeeld hebben we 1 ingevoerd voor de verkopen, 2 voor de inkopen, T voor het totaal.
 • BTW code: de code om de BTW code te identificeren en over te dragen in de transacties.
 • Beschrijving: een tekst voor de beschrijving van de BTW code of de groep.
 • Uitschakelen:
  • Een 1 invoeren heeft tot gevolg dat de BTW code niet wordt weergegeven in de automatisch-aanvullen-lijst (Transactiestabel), maar nog wel kan worden gebruikt.
  • Een 2 invoeren heeft tot gevolg dat de BTW code wordt uitgeschakeld en niet kan worden gebruikt.
 • Gr: code van de "Groep" waarin de rij toegevoegd moet worden.
 • Gr1: code voor extra groeperingen..
 • Gr2: code voor extra groeperingen.
 • Verschuldigde BTW:
  Als het woord Ja wordt ingevoerd betekent dit dat de BTW afgedragen moet worden (aan de staat verschuldigd is).
  Als de cel leeg wordt gelaten betekent dit dat de BTW verhaalbaar is (teruggevraagd kan worden).
 • BTW Bedragtype: geeft aan hoe de software het transactiebedrag interpreteert:
  0 (of lege cel) met BTW (het transactiebedrag wordt beschouwd als inclusief BTW).
  1 = zonder BTW (het transactiebedrag wordt beschouwd als exclusief BTW).
  2 = BTW bedrag (het transactiebedrag wordt beschouwd als het BTW bedrag).
 • % BTW: het BTW percentage.
 • BTW% op bruto: wordt gewoonlijk leeg gelaten. In speciale gevallen moet het woord "Ja" worden ingevoerd als het BTW percentage moet worden toegepast op het brutobedrag (inclusief BTW) en niet op het belastbare bedrag.
 • % Vrijgesteld: als het niet mogelijk is 100% in mindering te brengen voor een BTW code voer dan hier het niet in mindering te brengen percentage in (bijvoorbeeld 50%).
  Een wijziging van dit percentage wordt alleen toegepast op de transacties die na de wijziging worden ingevoerd.
 • BTW rekening: de rekening waarop de berekende BTW automatisch wordt geboekt.
  In Bestands- en boekhoudingseigenschappen (menu Bestand) kan een rekening, die wordt gebruikt als BTW rekening, worden gedefinieerd.
  Het is ook mogelijk voor iedere individuele BTW code een rekening op te zetten.
 • Afronden Min.: minimum waarde voor afronding, alleen te gebruiken in bijzondere gevallen. Bij voorkeur moet de afronding aangegeven in de basis gegevens van de boekhouding worden gebruikt (bijvoorbeeld minimale afrondingswaarde 0.05).
 • Niet waarschuwen: er zijn speciale transacties die het programma zou kunnen interpreteren als een vergissing maar die in werkelijkheid correct zijn. Voer "Ja" in voor de BTW code waar dit om gaat om te voorkomen dat de software foutmeldingen geeft.

Wanneer de transacties met BTW worden ingevoerd door de BTW code in de BTW-code kolom toe te passen berekent de software automatisch alle bedragen die betrekking hebben op de BTW en boekt deze op de BTW rekening.

Hercontrole van het boekhoudbestand

Wanneer het programma het boekhoudbestand controleert, als de transacties niet zijn geblokkeerd, herlaadt het de BTW parameters die toegekend zijn aan iedere BTW code. Wanneer een BTW code instelling is veranderd wordt met deze verandering rekening gehouden in de overeenkomstige transactiekolommen (die niet door de gebruiker veranderd kunnen worden).

Daarom stelt het programma voor een volledige hercontrole te doen wanneer de BTW tabel veranderd wordt.

Een nieuw percentage toevoegen

Wanneer een nieuw percentage wordt toegevoegd moet dit in een nieuwe rij gebeuren; voer in de nieuwe rij de gegevens van de nieuwe BTW code met het nieuwe percentage in er daarbij op lettend dat de correcte groepering ingevoerd wordt. Verander geen code die al is ingevoerd in de transacties.

Groeperingen

Door groepen aan te maken met meerdere totalen kan de gebruiker de totalen verkrijgen die nodig zijn voor de BTW aangifte.
Door in het BTW rapport de optie Eigen groeperingsschema gebruiken te activeren berekent de software de totalen precies zoals aangegeven in de volgorde van de aangegeven groepen in de BTW-codes tabel.
De groepen worden gebruikt om de totalen van groepen transacties te verkrijgen, bijvoorbeeld de totalen voor alle export-of importtransacties.

Gerelateerd document: BTW-codes importeren

 

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email