Tabblad Rekening/Categorie

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article


U heeft tot dit venster toegang via het Rapporten menu -> Rekeningkaarten commando (zie de Rekeningkaarten pagina).

Zoeken

Voer het rekeningnummer of de beschrijving in om de lijst van rekeningen te filteren.

U kunt ook de rekening aangeven die getoond moet worden met de segmenten (indien aanwezig).
1000:01
toont alle transacties van de 1000 rekening met het 01 segment. Rekeningen en segmenten kunnen gecombineerd worden (bekijk de "developer explanations" Engelstalig).

Tabblad Rekeningen

De lijst van alle beschikbare rekeningen verschijnt.
Als u één of meer rekeningkaarten wilt afdrukken selecteer dan alleen de gewenste rekeningen.

 • (Alles selecteren)
  Door deze optie te activeren worden alle rekeningen van het Rekeningschema automatisch geselecteerd.
 • Filter
  Met deze functie kunt u alle rekeningkaarten of alleen een selectie filteren, in het bijzonder:
  • Rekeningen; Kostenplaatsen; Segmenten - deze worden standaard gefilterd wanneer geen selectie wordt gemaakt
  • Rekeningen/categorieën (bestaande kostenplaatsen en segmenten worden uitgesloten)
  • Rekeningen; Kostenplaatsen (alleen segmenten worden uitgesloten)
  • Kostenplaatsen (rekeningen en/of categoriën en segmenten worden uitgesloten)
  • Segmenten (rekeningen en/of categoriën en kostenplaatsen worden uitgesloten)
  • Groepen - bestaande groepen worden getoond - u moet degene die afgedrukt moeten worden selecteren
  • Klassen - alle klassen worden getoond - u moet degene die afgedrukt moeten worden selecteren.

Huidige transacties of Budget transacties

Als de Budget-tabel geactiveerd is in uw boekhoudbestand, kunt u kiezen

 • Huidige transacties
  De gegevens van de transacties tabel worden verwerkt.
 • Budget transacties
  De gegevens in de Budgettabel worden verwerkt.
  Bij afwezigheid van een Budgettabel worden de bedragen van de budgetkolom van de Rekeningentabel (weergave Budget) omgezet in maandelijkse bedragen op basis van de begin- en einddatum van de boekhouding (als dit een jaar is, is dit een deling door 12 maanden).

Verschillen in rekeningbedragen (rekeningkaart 00)

Als er verschillen in rekeningbedragen voorkomen (zie de foutmeldingspagina DEBET-CREDIT-verschil) open dan de rekeningkaart voor Groep 00 (of degene in uw rekeningschema die alle rekeningen bevat van BKlasse 1, 2, 3 en 4).
U krijgt een lijst van alle transacties met opeenvolgende saldi die na iedere boeking nul zouden moeten zijn. De rij waarvan het saldo ongelijk nul is bevat de fout.Verschillen in boekhoudtransacties (rekeningkaart 00)

Als er verschillen in de boekhoudtransacties voorkomen (zie de pagina m.b.t. de foutmelding Debet-Credit verschil), open dan de Rekeningkaart van de 00 groep (of de rekeningkaart in uw rekeningschema die alle rekeningen met BKlasse 1,2,3,4 bevat).
U zult dan een lijst van alle transacties verkrijgen met het progressive saldo, dat na elke transactie op nul moet uitkomen. Het verschil begint vanaf de rij waar het saldo niet meer gelijk is aan nul.

 

 

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email