DEBET-CREDIT-verschil

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

Het totaal van de Credit transacties komt niet overeen met het totaal van de Debet transacties.

Oorzaken

  1. De tegenrekening ontbreekt
  2. Er is een niet bestaand rekeningnummer ingevoerd
  3. In een meervoudige transactie (een transactie verdeeld over meer dan een rij) heeft u de verkeerde rekening ingevoerd of u heeft niet alle bedragen ingevoerd die samen de meervoudige transactie opmaken.
  4. De boekhouding is niet herberekend (Boekhouding controleren).

Oplossingen

Zoek de rij op die het verschil oplevert

Hoe het probleem op te lossen

  1. Voor het tegenrekeingnummer in
  2. Verifieer of de rekening bestaat in de Rekeningentabel en voeg deze toe als deze ontbreekt.
  3. Controleer de bedragen en zorg ervoor dat er geen ontbreekt.

Met Banana Boekhouding Plus vermijdt u fouten

Om de controles te vergemakkelijken en onmiddellijk de verschillen te vinden, is in de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus, in de Transacties-tabel, een Saldo kolom toegevoegd, waar u eventuele verschillen op elke rij kunt zien en onmiddellijk kunt corrigeren. Dit is een zeer nuttige functie voor de afsluiting van het boekjaar.
Veel van onze klanten hebben het al geprobeerd en zijn er enthousiast over. Wij raden u aan onmiddellijk over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.