Register Aktiva

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

Nieuwe functies voor afschrijvingen

In de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus is het Register van af te schrijven Activa verbeterd met nieuwe functies voor een nog completere rapportage.
Wij raden u aan direct over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

 

Register Aktiva is voorlopig alleen beschikbaar in de Experimentele versie (Download pagina voor de Experimental versie is nog Engelstalig, programma wèl in het Nederlands). Deze functie is nog in ontwikkeling.

Met deze functie kunt u afschrijfbare activa beheren en automatisch de transacties voor de afschrijvingen aanmaken aan het einde van een periode. Deze functie heeft de volgende tabellen:

 • Items tabel
  Hierin maakt u de lijst van afschrijfbare activa en afschrijvings parameters
 • Transacties tabel
  Hierin voert u de transacties in voor de afschrijvingen en herwaarderingen van goederen
 • Afschrijv. Type tabel
  Geeft de diverse soorten afschrijvingen aan.
 • Trans. Type tabel
  Geeft de diverse soorten van transacties aan.


De logica van de software

In de tabel Items kunt u alle afschrijfbare activa met alle benodigde parameters invoeren zodat het programma de afschrijving kan berekenen.

Het programma gebruikt de volgende waardes:

 • Aankoop waarde van het bezit
 • Historische waarde (aankoop waarde +/- herwaarderingen)
 • Boekhoudkundige waarde (historische waarde +/- correcties als gevolg van afschrijvingen)
 • Fiscale waarde (Boekhoudkundige waarde +/- fiscale waarde correcties).

In de Transactiestabel voert u de transacties in die betrekking hebben op de verschillende waardes en daarmee de waardes in de Items tabel.

Hulpprogramma's

Afschrijvingsrijen aanmaken

Hiervoor vraagt het programma om een datum.
Wanneer u dit commando geeft maakt het programma automatisch de maandelijkse of jaarlijkse afschrijvingstransacties aan gebaseerd op de parameters die u eerder invoerde in de tabel Items.
Als de parameters Afschrijv. Type, Percentage, Rekening of Tegenrekening voor het item niet ingevoerd zijn, maar wel voor de groep waar de items toe behoren, dan gebruikt de software de groepsparameters om de afschrijvingstransacties aan te maken.

Journal weergeven

Dit laat alle bewerkingen zien met de cumulatieve waardeveranderingen.

Items overzicht weergeven

Dit laat de veranderingen voor ieder item zien en de groepen voor de geselecteerde periode.


Item Tabel

Hierin kunt afschrijfbare bezittingen en de groepen ervan invoeren.

Deze tabel bevat diverse kolommen (niet allemaal zichtbaar - om deze zichtbaar te maken gebruikt u het commando Kolommen instellen van het menu Gegegevens). De kolommen gemarkeerd met een ster (*) zijn beveiligd en worden berekend door het programma:

 • Groep
  Als er een waarde aanwezig is betekent dit dat de rij tot een groep hoort.
  In deze rij worden de waardes van de items en groepen opgeteld.
 • Id
  De Id van een Item
 • Beschrijving
  De beschrijving van een item.
 • In Groep
  De groep waartoe de rij hoort. Dit moet een waarde zijn die voorkomt in de Groep kolom.
 • Rekening
  De rekening van het boekhoudingsbestand waarop dit item wordt geboekt.
  Deze rekening kan ook een groep zijn.
 • Begindatum
  De aankoopdatum van het item (of de datum dat het item is ingevoerd in de boekhouding).
 • Doc.Datum
  De datum van het aankoopbewijs van het item
 • Begin (waarde)
  De aankoopwaarde.
 • +/- Aankoop (Aankoop variatie)*
  De totale aankoopwaarde, positief of negatief, aangegeven in de transactiies.
 • Aankoop (waarde)*
  De beginwaarde plus de Aankoop variatie.
 • +/- Historisch (Variatie)*
  De positieve of negatieve waarde van de historische variatie (herwaarderingen of afschrijvingen) aangegeven in de transacties.
 • Historisch (Waarde)*
  De aankoopwaarde plus de historische variatie.
 • +/- Boekwaarde*
  De positieve of negatieve boekwaarde (afschrijvingen of afschrijvingsafboekingen) aangegeven in de transacties.
 • Boekwaarde*
  Historische waarde plus boekwaarde variaties.
 • +/- Fiscaal (Variatie)*
  De positieve of negatieve waarde van de fiscale aanpassingen aangegeven in de transacties.
 • Fiscaal (waarde)*
  De boekwaarde plus de fiscale aanpassingen.
 • Restwaarde
  Een mogelijke minimale restwaarde.
  Als de restwaarde gelijk is aan of groter dan de boekwaarde worden geen afschrijvingsrijen meer aangemaakt.
 • Schatting
  Een mogelijke, geschatte waarde van het item.
 • Afschrijv. Type
  Het afschrijvingstype dat voor dit item gebruikt wordt
  Het afschrijvingstype kan ook voor een groep aangegeven worden.
 • Afschrijv. %
  Het afschrijvingspercentage.
  Het afschrijvingspercentage kan ook worden aangegeven per groep.
 • Afschrijvingsbedrag
  Een mogelijk afschrijvingsbedrag als de afschrijving niet wordt gespecificeerd als een percentage.
 • Afschrijv .2 %
  Het extra afschrijvingspercentage dat toegepast wordt op dit item.
  Het extra afschrijvingspercentage kan ook worden aangegeven per groep.
 • Maand 1ste jaar
  Hoeveel maanden het item in het eerste jaar afgeschreven moet worden.
 • Tegenrekening
  De rekening waarop de afschrijving moet worden geboekt.
  De tegenrekening kan ook voor een groep worden aangegeven.
 • Serie Nummer
  Het serienummer van het item.
 • Garantiedatum
  De einddatum van de garantieperiode.
 • Verzekeringswaarde
  De waarde waarvoor dit item of deze groep is verzekerd.
 • Verzekering
  De naam van de verzekeringsmaatschappij.
 • Nr. Polis
  Het nummer van de verzekeringspolis.
 • Verv.Verzekering
  De vervaldatum van de verzekering.
 • Opzeg Verzekering
  De datum waarop de verzekering opgezegd moet worden om ervoor te zorgen dat de polis niet stilzwijgend doorloopt.
 • Datum gearchiveerd en gearchiveerde notities
  Kolommen die u zou kunnen gebruiken waneer u het item moet archiveren.


Transactiestabel

Dit is de tabel waarin u de variaties van de waarde van de items invoert. Hij heeft verscheidene kolommen:

 • Datum
  De datum van de boeking
 • Transactie Type
  Het transactie type, precies zoals in de Transactie Type tabel.
 • Transactie Type Beschrijving*
  De beschrijving van het transactietype wordt getoond.
 • Prod. Id
  Het product (item) Id.
 • Prod. Beschrijving*
  De beschrijving van het item dat uit de Items tabel gehaald wordt.
 • Notities
  Een extra notitie over de transactie.
 • +/- Aankoop
  De waardeverandering (+/-) van het item vergeleken met de aan- of verkoop.
 • +/- Historisch
  De waardeverandering (+/-) van het item vergeleken met de herwaardering of afschrijving.
 • +/- Boekwaarde
  De waardeverandering (+/-) van het item vergeleken met de boekwaarde.
  Dit wordt speciaal gebruikt voor negatieve afschrijvingen.
 • +/- Fiscaal
  Het fiscale variatie bedrag.
 • Afschrijv. Type
  Het Afschrijvingstype zoals getoond in de tabel Afschrijvingstype.
 • Beschrijving Afschrijv.
  De beschrijving van het Afschrijvingstype.
 • Afschrijv. %
  Het toegepaste percentage.
 • Rekening
  De Activa rekening waarop de transactie geboekt moet worden.
 • Tegenrekening
  Tegenrekening (bijvoorbeeld de rekening afschrijvingen) waarop de transactie geboekt moet worden.
 • Datum Gearchiveerd en Gearchiveerde notities
  Kolommen die u kunt gebruiken als u het item moet archiveren.


Afschrijvingstype tabel

 • Id
  De afschrijvingscode.
  Deze codes zijn vast en moeten niet worden veranderd.
  Als u het Id nummer verandert werkt het programma niet goed meer.
  • 00 Geen afschrijving. Er wordt geen afschrijving gedaan.
  • 01 Alles ineens afschrijven. Het item wordt in één keer helemaal afgeschreven.
  • 02 Gespecificeerd bedrag. De afschrijving wordt berekend op basis van het ingevoerde bedrag.
  • 10 Op de historische waarde. De afschrijving wordt berekend als een percentage van de historische waarde.
  • 11 Op de boekwaarde. De afschrijving wordt berekend op de boekwaarde.
 • Beschrijving
  De uitleg van de code.
   

Transactiestype tabel

 • Id
  De afschrijvingstransactiecode.
  Deze codes zijn vast en moeten niet worden veranderd.
  Als u het Id nummer verandert werkt het programma niet goed meer.
  • 01    Beginwaarde. Gebruikt om een beginwaarde in te voeren, inplaats van het invoeren van de beginwaarde in de Items tabel.
  • 11    Aankopen of productie.
  • 15    Verkopen of inventaris vermindering.
  • 21    Revaluatie
  • 25    Devaluatie
  • 31    Omgekeerde afschrijving
  • 35    Afschrijving
  • 36    Toegevoegde afschrijving
  • 41    Fiscale toename
  • 45    Fiscale afname
 • Beschrijving
  De uitleg van de code.

 

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email