Bibliotheek en collecties

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

Hoe Bibliotheek en collecties te gebruiken

Dit is een toepassing waarmee u een lijst kunt bijhouden van boeken, voorwerpen en contacten en waarme u uitgeleende en teruggebrachte  objecten kunt beheren.

Zie ook de pagina Banana Libraries voor extra uitleg over de functies en de manier om deze toepassing te gebruiken en voor een download van een voorbeeldbestand dat klaar is voor gebruik (Engelstalig).

Groepen en contacten

Voor deze tabellen vindt u informatie op de pagina Adresboek.

 • In de tabel Contacten voert u de adressen in van diegenen die een boek of ander object lenen.
  Ieder contact moet zijn eigen Id hebben.
 • In de tabel Groepen voert u de verschillende groepen in waarin contacten verdeeld kunnen worden.

Items

Voer de Items in deze tabel in: deze kunnen verwijzen naar waardevolle voorwerpen, boeken of andere dingen.

Als het over boeken gaat kunnen alle gegevens die met het boek te maken hebben ingevoerd worden en ook de uitleen- en inleverdatum.

Kolommen

Er zijn diverse kolommen en het is mogelijk nieuwe toe te voegen.

 • Id: het itemnummer dat toegekend moet worden.
  De F6 toets voegt een oplopend nummer toe.
  Het is mogelijk een voorvoegsel te gebruiken. Bijvoorbeeld: A-001, als volgende id stelt het programma A-002 voor.
 • ISBN
  Het Internationale Standaard Boek Nummer.
  Als na het invoeren van het ISBN in de Id kolom op F6 gedrukt wordt vult het programma automatisch alle boekgegevens, die het in de Google database vindt, in de andere kolommen in. Hiervoor is een internetverbinding nodig.
  Voor meer informatie zie: Google documentatie (Engelstalig).
  • De gegevens in de Google database zijn niet altijd compleet. Bijvoorbeeld, de titel is aanwezig maar de redacteur of andere gegevens ontbreken.
  • Als men in dit geval het ontbreken van gegevens wilt controleren ga dan naar de volgende pagina met uw internet browser https://www.googleapis.com/books/v1/volumes?q=9025703356, en voer na de "q=" het ISBN nummer van het boek in.
   Een pagina in XML formaat wordt getoond met alle gegevens die beschikbaar zijn.
 • Titel
  De titel van het boek.
 • Auteur
  De auteur. Er kunnen meerdere auteurs ingevoerd worden, gescheiden door puntkomma's ";".
 • Uitgever
  De uitgever. Er kunnen meerdere uitgevers ingevoerd worden, gescheiden door puntkomma's ";".
 • Datum terugkomst
  De verwachte terugkomstdatum voor dit item.
  Deze kolom wordt automatisch aangevuld volgens de gegevens van het uitgeleende item.
   

Leningen

De uitgegeven items kunnen hier ingevoerd worden met de vervaldatum en de inleverdatum.

Kolommen

Er zijn diverse kolommen en het is mogelijk nieuwe toe te voegen.

 • Datum
  De datum van de lening.
 • Prod.Id
  Het item nummer. Door in edit-modus te gaan kan gezocht worden op titel.
 • Contact Id
  Het contactnummer. Door in edit-modus te gaan kan gezocht worden op voornaam, achternaam en plaats.
 • Vervaldatum
  De datum waarop het item terug moet zijn.
  Als u "+30" invoert vult het programma een datum in die 30 dagen later dan de huidige datum is.
 • Terugkomst
  Voer de datum van terugkomst in.
   

Dagboek

In de tabel Dagboek kunt u dagelijks allerlei notities vastleggen en verwijzen naar contacten uit de tabel Contacten.

Items retour commando

Dit commando wordt gebruikt om de teruggebracht items aan te geven (Menu Hulpprogramma's, commando Items retour...).

 • In deze lijst worden alle items getoond die in de tabel Leningen een vervaldatum maar nog geen terugkomst datum hebben.
 • In de cel Items zoeken kan Id ingevoerd worden alsook andere zoektermen (gebruikersnaam, boektitel, etc.). Het programma geeft dan een lijst van items die geen terugkomst datum hebben overeenkomend met de ingevoerde zoekterm.
 • Als de Id overeenkomt met een itemnummer wordt in het veld Contact de naam van het contact getoond samen met alle items die dit contact leent. Door te klikken op het Item id wordt deze geselecteerd.


Terugkomst van een item

 • Vink het teruggekomen item aan
 • Met de knop Toepassen werkt het programma de lijst van ingeleverde boeken bij en vult de inleverdatum in de tabel Leningen in.

Sluit het venster wanneer de boeken inlever procedure is voltooid.

De inleverdatum kan ook direct in de tabel Leningen worden ingevoerd of eruit worden verwijderd.

 

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email