Adresboek

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

Dit is een toepassing voor het beheer van gegevenslijsten en het afdrukken van stickers.

Mogelijkheden:

 • Vrije definitie van de velden
 • Mogelijkheid alleen geselecteerde rijen af te drukken
 • Vrijheid om het stickerformaat in te stellen
 • Kopieëren/Plakken van adressen vanuit andere programma's (Excel en Word).

Het Adresboek heeft drie tabellen:

 • Groepen
 • Contacten
 • Dagboek

Groepen

In de tabel Groepen kan men voor iedere rij in de Id kolom een identificatiecode definieren voor een Groep en de overeenkomstige beschrijving in de kolom Beschrijving invoeren (Bijvoorbeeld, kla - Klanten, lev - Leveranciers, col - Collega's, etc.).

Contacten

Deze tabel bevat de kolommen waarin de adressen kunnen worden ingevoerd.

De kolommen

Er zijn diverse kolommen. De meeste daarvan zijn onzichtbaar. Met het commando Kolommen instellen kan men:

 • Kolommen weergeven of verbergen
 • De volgorde van de getoonde kolommen veranderen
 • Andere kolommen toevoegen
De naam van de kolommen is gebaseerd op de VCard standaard.
 • Id is het nummer van het contact.
  Dit is nodig wanneer u een contact wilt verbinden aan een dagboek, aan een uitleenlijst of een andere tabel.
  Als u in deze kolom staat kunt u door op F6 te drukken een automatisch oplopende nummering verkrijgen.
 • Voorvoegsel: u kunt hier "Mw.", "Dhr.", etc. invoeren.
 • Achternaam of Bedrijfsnaam (als het om een bedrijf gaat).
  Als het contact een contactpersoon van een bedrijf is kunt u de bedrijfsnaam of de eenheid waartoe het contact hoort in kolom Organisatie invoeren.
  Door op F6 te drukken in de kolom van de Voornaam of de Achternaam splitst het programma de voornaam en achternaam of draait deze om.
  Als er meer dan twee namen zijn kan deze functie geen onderscheid maken tussen de voor- en achternamen.
 • Begroeting: is de begroeting of aanhef die gebruikt wordt aan het begin van een brief. Dit wordt gebruikt voor mailmerge.
  Bijvoorbeeld: Beste Jan of Geachte heer Smit.
  Het programma geeft suggesties voor een mogelijke tekst op basis van de inhoud die al in de kolommen is ingevoerd.

De weergaven

Er zijn diverse weergaven beschikbaar en deze onderscheiden zich van elkaar door de aanwezigheid van specifieke kolommen; in dit voorbeeld (Adresboek bestand) hebben we de weergaven Basis, Naam, Adres2, Archief en Compleet (in de weergave Compleet zijn alle kolommen zichtbaar).


Dagboek

In de tabel Dagboek kunt u dagelijks allerlei notities vastleggen en verwijzen naar contacten uit de tabel Contacten.

De gegevens met Google Synchroniseren

Beheer uw eigen adresboek met Google contacten.

Na klikken op het commando met Google Synchroniseren (Download) van het menu Hulpprogramma's verschijnt een scherm dat een Chrome browser pagina laat zien die geïntegreerd is met Banana en die vraagt om uw Google logingegevens.

 • Voer uw emailadres en wachtwoord van uw eigen Google account in.
 • Banana slaat alleen het emailadres op dat bij het Google account hoort.
  De sessie-gegevens en het wachtwoord worden niet opgeslagen in Banana; deze worden beheerd door Google chrome.


Download

Deze functie haalt de contactgegevens vanuit Google contacten naar Banana of werkt de contacten in Banana bij.

 • In de tabel Groepen worden de groepen die in Google aanwezig zijn overgenomen.
 • Als er al gegevens in de tabel staan voegt het programma deze samen.

Verzenden

Verstuurd de aangepaste gegeven naar Google of werkt de Google contacten bij.

 • Als in de kolom "NietGesynchron." (Google niet gesynchroniseerd) "Ja" staat wordt het contact niet met Google gesynchroniseerd.
 • Om gegevens te sturen moeten deze eerder gedownload zijn.
  Wanneer u de gegevens op uw telefoon heb veranderd moet u deze eerst downloaden en Versturen.


Referenties

Voor technische details over de verbinding die gemaakt wordt raadpleegt u de Google Api documentatie.

Afdrukken van Adressen/Stickers

Voor informatie over het afdrukken van adressen/stickers raadpleegt u de pagina Afdrukken Etiketten.
 

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email