Rekening niet gevonden

Oorzaak

Het rekeningnummer bestaat niet in uw rekeningschema, of u heeft een fout gemaakt bij het invoeren.

Let op: Zelfs als een rekening niet langer nodig is moet deze blijven bestaan als deze een eindsaldo had in het vorige jaar. Alleen dan kan een Uitgebreide balans op groepen met de kolom 'vorig jaar' worden aangemaakt.

Oplossing

Corrigeer het ingevoerde rekeningnummer of voeg een nieuwe rekening toe. Zie ook de pagina Toevoegen / Hernoemen.

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email