Free Version grenzen nog niet bereikt. Alle functies zijn actief.

Deze melding geeft aan dat u alle functies kunt gebruiken, zoals in de Free Version.

Uitleg

  • U heeft een type licentie waarin niet alle functies van het programma gebruikt kunnen worden (Essential, Standard)
  • U hebt de limiet van de Free Version nog niet overschreden (minder dan 70 transacties en 20 rijen in de Budget-tabel)
  • U kunt alle functies proberen, net zoals in de Free Version.
  • Wanneer u 70 transacties ingevoerd heeft, blijven alleen de specifieke functies van uw licentie actief en de boodschap verdwijnt.

 

Help us improve the documentation

We welcome feedback on how to improve this page.

Tell us what theme needs a better explanation or how to clarify a topic.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email