Groepen tabel

Documentatie •
In dit artikel

In de tabel Groepen kan men voor iedere rij in de Id kolom een identificatiecode definiëren voor een Groep en de overeenkomstige beschrijving in de kolom Beschrijving invoeren (Bijvoorbeeld, kla - Klanten, lev - Leveranciers, col - Collega's, etc.).

help_id
contacts::Groups
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email