Etiket

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

 

Lijst velden

Dit is een lijst van alle mogelijke etiketten velden; u kunt op twee manieren een veld toevoegen:

  • Dubbel klik op een element in de lijst
  • Klik op een element in de lijst en bevestig met de Veld toevoegen knop.

De geselcteerde velden worden toegevoegd op de plaats van de cursor in het Etiketten weergeven gebied. U kunt de velden direct toevoegen door de naam ervan in te voeren omgeven door < Kleiner dan en > Groter dan symbolen.

Etiketten weergeven

Hier wordt de plaatsing van de velden weergegeven. De vermeldingen "<NAAM VELD>" worden vervangen door de overeenkomstige waarde in de tabel.

De symbolen Groter dan en Kleiner dan scheiden de velden van elkaar. Om deze symbolen in de tekst te laten verschijnen:
type "\<" i.p.v. "<";
type "\>" i.p.v. ">"
en type "\\" i.p.v. "\"

Regelinvoer en spaties behouden.
Als deze optie uitstaat houdt het programma geen rekening met eventuele spaties en lege rijen.
 

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email