Apps beheren

Met dit dialoogvenster kunt u Banana applicaties installeren, verwijderen en uitvoeren.

Lijst van beschikbare applicaties

In deze lijst ziet u alle applicaties die u heeft toegevoegd (geinstalleerd) en systeemapplicaties.

Aanzetten/Uitzetten

Door het selectievakje naast de applicatienaam aan/uit te vinken zet u de applicaties aan/uit.
Alleen applicaties die aanstaan zijn zichtbaar in het menu Apps.
Als een applicatie in een grijze kleur wordt weergegeven betekent dit dat het programma het Banana applicatiebestand niet kan vinden. Als het bestand verplaatst is moet u de applicatie verwijderen en opnieuw toevoegen.

Informatie over de geselecteerde applicatie

Het programma geeft de volgende informatie:

Systeemapplicaties

De systeemapplicaties zijn de applicaties, ingebouwd in de software, die aangezet en uitgezet kunnen worden:

De andere applicaties in de lijst zijn de door de gebruiker geinstalleerde.

Applicatie ID

De interne applicatie ID die gebruikt wordt om de instellingen van de applicatie op te slaan.

Het vereiste bestandstype

Het bestandstype dat de applicatie moet hebben om uitgevoerd te worden.
Dit is het map nummer. 100.* betekent dat de applicatie een dubbel boekhoudbestand nodig heeft.

Eigenschappen van het vereiste bestand

Een tekst die ingevoerd moet worden met Eigenschappen toepassen knop of handmatig in de Bestand en boekhoudeigenschappen, tab Andere.

Eigenschappen toepassen

Voegt de eigenschap die vereist wordt door de applicatie toe aan de Eigenschappen van het actieve bestand.

Als deze knop niet weergegeven wordt betekent dit dat het huidige bestandstype niet ondersteund wordt door deze applicatie.

Knoppen aan de zijkant

Uitvoeren

Voert de geselecteerde applicatie uit.

Debug

Voert de geselecteerde applicatie uit in debug modus.

Details

Opent een dialoogvenster met details zoals id, date, author, etc. van de App.

Edit

Opent geselecteerde app in de standaard editor.

Verwijderen

Verwijdert de App van de lijst beschikbare Apps. 
De App wordt niet fysiek verwijderd van de computer maar alleen uit de lijst gehaald.

Help

Opent de Help pagina van de App

Toevoegen vanuit bestand...

Hiermee kunt u de applicatie toevoegen aan de lijst.

U moet een bestaand bestand op uw lokale schijf of op uw netwerk aanwijzen.
De applicatie wordt aan de lijst toegevoegd en zal nu beschikbaar zijn.

 

Help ons de documentatie te verbeteren

Wijzien uit naar uw feedback om deze pagina te verbeteren.

Zeg ons welk thema beter uitgelegd dient te worden of hoe we een onderwerp kunnen verduidelijken.

Share this article: Twitter | Facebook | Email