Ga naar...

Door het selecteren van het commando Ga naar... van het menu Gegevens, wordt een dialoogvenster geopend dat de gebruiker in staat stelt zich naar de gewenste rij te verplaatsen.

NB: wanneer men zich in een selectie-tabel bevindt, (bijvoorbeeld een rekeningkaart), brengt het programma de gebruiker automatisch terug naar de overeenkomende rij van de Transactie-tabel door middel van het commando Naar oorspronkelijke rij gaan.

Help ons de documentatie te verbeteren

Wijzien uit naar uw feedback om deze pagina te verbeteren.

Zeg ons welk thema beter uitgelegd dient te worden of hoe we een onderwerp kunnen verduidelijken.

Share this article: Twitter | Facebook | Email