Zoeken

Tekst zoeken
Voer de tekst die gezocht wordt in.

Vervangen door
Voer de vervangingende tekst in.

Opties

Alleen volledige woorden
Als deze optie gebruikt wordt vindt het programma alleen volledige woorden. Bijvoorbeeld, als het gezochte woord 'Tot' is, wordt niet het woord 'Totalen' gevonden.

Identieke hoofdletters/kleine letters
Als deze optie gebruikt wordt maakt het programma een onderscheid tussen hoofd- en kleine letters.

Alleen geselecteerd gebied
Als deze optie gebruikt wordt zoekt het programma alleen in het gebied dat geselecteerd is.

Om het zoeken te beginnen moet men op de knop Zoeken klikken. Het eerste gegeven, dat overeenkomt met het gevraagde, wordt gevonden; om het zoeken voort te zetten en de volgende overeenkomende gegevens te vinden, moet men het commando Volgende zoeken selecteren, of de F3 toets gebruiken.

Help ons de documentatie te verbeteren

Wijzien uit naar uw feedback om deze pagina te verbeteren.

Zeg ons welk thema beter uitgelegd dient te worden of hoe we een onderwerp kunnen verduidelijken.

Share this article: Twitter | Facebook | Email