Rekeningen

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

Boekhouding rekeningen

Om een rekening aan te maken gaat u naar de Rekeningentabel en voert u een getal of een code in de kolom Rekening in.
Dit zelfde getal (of code) wordt dan gebruikt in de Transactiestabel als Debet of Credit rekening.

 • Het rekeningnummer kan samengesteld worden uit cijfers, letters en scheidingstekens.
 • Het is niet mogelijk meer dan één rekening met hetzelfde nummer te hebben.
 • Iedere rekening moet een BKlasse hebben en tot een groep horen.

De Bklasse

Iedere rekening moet horen bij één van de volgende BKlassen:

 • 1  voor Activa
 • 2  voor Passiva
 • 3  voor Uitgaven
 • 4  voor Inkomsten

Het BKlasse nummer moet zijn zoals hierboven aangegeven, onafhankelijk van de rekening of groepscode. Het is ook mogelijk Niet in de Balans opgenomen rekeningen aan te maken (bijvoorbeeld voor aanbetalingen en voorwaardelijke verplichtingen) die de volgende BKlasse moeten hebben:

 • 5 voor Activa Buiten Balans
 • 6 voor Passiva Buiten Balans

 

Beginsaldi

 

Het beginsaldo van iedere rekening wordt ingevoerd in de Opening + valuta symbool kolom.

 • De Activa saldi worden normaal, positief, weergegeven
 • De Passiva saldi worden ingevoerd met het minteken (negatief)
 • Doorgaans worden alleen de Activa en Passiva beginsaldi ingevoerd.

Bekijk de Jaarafsluiting en nieuw jaar pagina om te zien hoe de beginsaldi automatisch naar het volgende jaar kunnen worden overgebracht.


 

Verschillen in de Beginsaldi

In een correct boekhoudbestand moet het totaal van de beginsaldi van de Activa gelijk zijn aan het totaal van de beginsaldi van de Passiva, er worden dus geen verschillen getoond.
Als de totalen niet overeenkomen laat het programma een foutmelding zien met de melding dat er een beginsaldi verschil is (informatie venster).
Als u rekeningnummers veranderd heeft en u denkt dat de foutmelding niet correct is controleer de boekhouding opnieuw met het Boekhouding opnieuw controleren commando van het menu Rapporten, of gebruik Shift + F9.
Als u Banana Boekhouding voor de eerste keer gebruikt moet u de beginsaldi handmatig invoeren.

Rekeningen met addressen

Het is mogelijk om enkele kolommen toe te voegen in de rekeningentabel om adressen te beheren:
Menu Extra -> Nieuwe functies toevoegen commando

Dit commando voegt in de Rekeningentabel de volgende dingen toe:

 • Diverse kolommen (naam, achternaam, bedrijf, plaats, ...) waar u de adres- en andere gegevens van de klant / leverancier / lid kunt invoeren.
 • De Adres weergave waar u de toegevoegde kolommen kunt zien (om de weergave of de indeling van de weergave te veranderen zie de Tabellen instellen pagina).

 

Klanten/Leveranciers register
Als u in een boekhouding een klanten/leveranciers register wilt bijhouden, bijvoorbeeld een bepaalde rekeningenlijst voor alle klanten, heeft u de complete gegevens met adres, telefoonnummer, email, BTW nummer, etc. nodig; in dit geval is het handig om kolommen in de Adres weergave tot uw beschikking te hebben.


 

 

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email