Uitgebreide rekening op groepen

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

Deze functie is alleen beschikbaar in versie 7.0.4 of hoger. De gebruiker kan hiermee de Uitgebreide rekening op groepen maken met alle opties die beschikbaar zijn in de Dubbelboekhouden versie.

De Uitgebreide rekening op groepen maakt het mogelijk om:

 • In de afdruk alle groepen mee te nemen die aanwezig zijn in de Rekeingen- en Categorieëntabellen.
 • Groepen of rekeningen individueel uit te sluiten
 • Een onderverdeling per periode te kiezen
  (bijvoorbeeld, men kan een ervoor kiezen een onderverdeling per maand of per kwartaal te hebben in het eerste halfjaar)
 • Een onderverdeling per segment te kiezen.
Hieronder wordt uitleg gegeven over de Boekhouding inkomsten & uitgaven; voor complete documentatie zie Uitgebreide Balans op groepen.
 
 

Secties

De secties in de Rekeningen- en/of Categorieëntabel maken het mogelijk een verzameling rekeningen en categorieën te definiëren die afgedrukt moeten worden met het commando Uitgebreide rekening op groepen van het menu Rapporten.

 • De secties worden aangegeven in de Secties kolom van de Rekeningen- en Categorieëntabel
 • Een * (ster) geeft het begin van een sectie aan
 • Een ** (dubbele ster) geeft het begin van een subsectie aan
 • Een # (hekje) geeft het begin van de Opmerkingen sectie aan
 • Een sectie eindigt waar de volgende begint
 • In tegenstelling tot het Dubbelboekhouden is het niet mogelijk nummerieke aanduidingen voor de secties te gebruiken
 • Als er geen secties worden aangegeven voert het programma deze automatisch in wanneer het commando voor de eerste keer wordt uitgevoerd
  • In de Rekeningentabel "Vermogen"
  • In de categorieëntabel "Bedrijfsresultaat"
 • Het is handig aparte secties aan te maken als er kostenplaatsen, segmenten of klant/leveranciers registers zijn.
  Op deze manier is het mogelijk rapporten af te drukken met informatie die alleen voor de gebruiker van belang zijn.

 

Rekeningen & Categorieën Configuraties

In het dialoogvenster kunt u definiëren hoe de rekeningen en categorieën afgedrukt moeten worden.

 • De rekeningen, aanwezig in de Rekeningentabel, worden altijd afgedrukt met de saldi aan het eind van de aangegeven periode.
 • De categorieën worden altijd afgedrukt met de boekingen van de aangegeven periode.

 

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email