Categorieën

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

In de Categorieëntabel worden de categorieën ingevoerd in twee hoofdgroepen, die op hun beurt subgroepen kunnen bevatten. De hele verzameling categorieën bepaalt de winst of verlies voor de boekhoudperiode.

Grouperingen:

In het voorbeeld hieronder zijn twee hoofdgroepen en een groep voor het totaliseren:

  • Groep 3 - Het totaal van de Categorieën die een 3 in hun Gr kolom hebben (totaal inkomsten)
  • Groep 4 - Het totaal van de Categorieën die een 4 in hun Gr kolom hebben (totaal uitgaven)
  • Groep 00 - Het totaal van de groepen 3 en 4 (totaal inkomsten en Uitgaven) die het resultaat bepalen voor de boekhoudperiode.

De kolommen van de Categorieëntabel:

Sectie

Voer een ster in in de rij die de titel bevat, om een verandering van sectie aan te geven, die wordt weergegeven in de uitgebreide rekening op groepen. (In ons voorbeeld staat de ster in rij met de titel "Bedrijfsresultaat").

Als andere secties dan Inkomsten en Uigaven nodig zijn, zoals Kostenplaatsen en Winstcentra, kan een andere ster ingevoerd worden op de betreffende titelrij. Zie ook de pagina Secties voor meer detail en informatie.

Groep 
Voer een code (getal of woord) in dat identiek is aan degene ingevoerd voor iedere categorie in de Gr kolom. De totalen voor iedere categorie die hoort tot dezelfde Gr worden dan opgeteld (in ons voorbeeld: Groep 3 telt de Inkomsten categorie op en groep 4 de Uitgaven categorie).

Beschrijving
Voer een beschrijving in voor de gerelateerde Inkomsten of uitgaven Categorie.

Gr
Iedere Categorie heeft een code waarmee de totalen voor de betreffende Groep bepaald worden (in ons voorbeeld alle categorieën voor Inkomsten zijn Gr3 omdat deze worden opgeteld in Groep 3, Totale Inkomsten).

Inkomsten
Deze geblokkeerde kolom laat het saldo zien van de transacties met inkomsten. Het saldo wordt automatisch bijgewerkt na iedere boeking.

Uitgaven
Deze geblokkeerde kolom laat het saldo zien van de transacties met uitgaven. Het saldo wordt automatisch bijgewerkt na iedere boeking.

Saldo
Deze geblokkeerde kolom laat het saldo zien van de transacties met inkomsten en uitgaven. Het saldo wordt automatisch bijgewerkt na iedere boeking.
 

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email