Uitgebreide Balans

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

Print de Balans met uw logo

In de nieuwe Banana Boekhouding Plus versie, is de Balans met groepen afdruk verbeterd met nieuwe aanpassingsmogelijkheden. Onder de nieuwe functies, de mogelijkheid om uw logo in te voegen.
Wij raden u aan direct over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

  • De Balans vertegenwoordigt alle Activa, Passiva, Lasten en Baten op een bepaald moment. Het verschil tussen Activa en Passiva levert het persoonlijke kapitaal op.
  • De groepering van de rekeningen wordt gedaan volgens de inhoud van de BKlasse kolom.
  • De Uitgebreide Balans kan, weergegeven als afdrukvoorbeeld, kan opgeslagen worden in verschillende formaten (PDF, HTML, MS Excel) en kan gekopieerd worden naar het klembord.
  • Gebruik het Uitgebreide balans commando van het menu Rapporten om de Uitgebreide balans te berekenen en af te drukken aan het eind van het jaar of aan het eind van een periode.
  • Transacties zonder datum worden beschouwd als begintransacties en verschijnen niet in afdrukken van de Winst & Verlies rekening.
  • Het scherm uit de volgende afbeelding, dat verschijnt na het uitvoeren van het commando, laat de diverse afdrukopties zien die gebruikt kunnen worden.

Zie ook Afdrukvoorbeelden.
 

Paginakoptekst

Rijen 1 tot en met 4
Voer in deze velden de teksten in die gebruikt moeten worden als kopteksten bij het afdrukken.

Kaft afdrukken / Datum afdrukken / Paginanummers afdrukken
De opties doen in de afdruk wat hun naam aangeeft.


Kolomkoptekst (Balans / Winst- en Verlies)
De eerste twee velden onder elkaar worden gebruikt in de Balans, de tweede twee voor de Winst- en Verliesrekening.

Lopend jaar
Voer in dit veld de einddatum in van de huidige boekhouding.

Vorig jaar
Voer in dit veld de einddatum in van de boekhouding van het vorige jaar.


Pagina's afdrukken / In afdruk opnemen
Het is mogelijk de opties, die gebruikt moeten worden in de afdrukken, te kiezen door de diverse selectievakjes aan- of uit te vinken.

 

Andere tabbladen

De uitleg voor de andere tabbladen is beschikbaar op de volgende pagina's:


 

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email