Onderverdeling

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

Vanuit het menu Rapporten kies het Uitgebreide Balans op groepen commando en selecteer de Onderverdeling tab.

Geen
De hele periode wordt getoond.

Onderverdeling per periode
Deze functie maakt het mogelijk de data van de gesecteerde periode per dag, maand, twee-maandelijks, per kwartaal, per 4 maanden, per halfjaar of per jaar weer te geven. De geselecteerde periode wordt getoond in de kolomkopteksten.

Alleen segment
Alleen de gegevens voor het geselecteerde segment worden getoond.

Periodes voor het hele jaar aanmaken
Wanneer de boekhoudperiode niet hetzelfde is als het kalenderjaar, maar als de gebruiker toch alle maanden wil zien, moet deze optie worden geactiveerd.

Kolom Totalen
Deze functie maakt een kolom Totalen aan voor de geselecteerde periodes in de Winst & Verlies rekening en in de weergave Totalen van het Boekhoudingsoverzichten commando (menu Rapporten).

Max aantal verdelingen
Het standaard maximaal aantal perioden is 36. In speciale gevallen, als de gebruiker speciale en erg gedetailleerd statistieken over een lange tijdsspanne wil krijgen, kan deze waarde handmatig veranderd worden. Een hoog maximaal aantal perioden kan het programma trager maken.

Onderverdeling per segment
De gegevens van het geselecteerde segment worden getoond. Deze optie is alleen beschikbaar als er segmenten ingesteld zijn.

  • Alles selecteren - alle opties worden geselecteerd
  • Leeg - alleen het bedrag dat niet toegekend is aan enig segment wordt getoond
  • Segmenten onderverdeling - Iedere onderverdeling krijgt de koptekst zoals die in het rekeningschema gegeven wordt. De gegevens van de geselecteerde onderverdeling worden getoond.

Kolom Totalen
Als deze optie wordt geactiveerd worden de totalen voor het geselecteerde segment opgehaald.

Segment koptekst
U kunt hier de tekst kiezen die weergegeven moet worden als kolomkoptekst voor de segmenten.

 

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email