Rekening wisselkoerswinst niet gevonden (controleer bestands- en boekhoudingseigenschappen)

Oorzaken

  1. De rekening voor wisselkoers winst en verlies ontbreekt in het Rekeningschema.
  2. De rekening (of rekeningen) toegewezen aan wisselkoerswinst en-verlies ontbreken in Bestands- en boekhoudingseigenschappen... .

Oplossingen

  1. Voeg een rekening voor wisselkoersverschillen toe aan het Rekeningschema, of twee verschillende rekeningen: Winst op Wisselkoersverschillen en Verlies op Wisselkoersverschillen, in de secties die hier van toepassing zijn.
  2. Selecteer de winst-en verliesrekeningen in het tabblad Vreemde valuta van Bestands- en boekhoudingseigenschappen... . Als er een enkele rekening is in het Rekeningschema voor Wisselkoersverschillen moet deze geselecteerd worden of in het vakje Rekening voor wisselkoerswinst of Rekening voor wisselkoerverlies.

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email