Verschil gevonden voor tegenpartij %1: berekend totaal %2, huidig totaal %3, verschil %4

Oorzaak

Bij het afdrukken van facturen wordt geverifieerd dat de totalen van alle facturen gegroepeerd per klant corresponderen met de saldi van de rekeningkaarten van de betrokken klanten. Als de bedragen niet kloppen wordt het verschil gerapporteerd.

Oplossing

Vergelijk de boekingen van de klantenrekeningkaart met de facturen voor de klant. Gewoonlijk zijn deze waarschuwingen het resultaat van andere fouten die tijdens het afdrukken gemeld worden, bijvoorbeeld valuta verschillen of het gebruik van BTW in een andere valuta dan die van de klant.
.

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email