Bestand met extensie wordt onveilig geacht: kan koppeling niet openen

Oorzaken

U probeert een koppeling naar een bestand te openen maar het programma geeft aan dat dit niet is toegestaan omdat het bestandstype beschouwd wordt als onveilig.

Het programma staat het openen van koppelingen naar bestanden alleen toe als deze als veilig beschouwd worden; een lijst van alle bestandstypen die veilig geacht worden is beschikbaar voor de gebruiker en kan aangepast worden via menu Extra -> Programma Opties -> Geavanceerd.

Oplossing

De extensie van het bestand dat u probeert te openen (het laatste gedeelte zoals bijvoorbeeld ".odf", ".xlsm") staat niet in de lijst van veilig geachte bestanden.

Als u wilt dat uw bestandsextensie veilig wordt geacht dan kunt u deze toevoegen via menu Extra -> Programma Opties -> Geavanceerd.

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email