Systeem extensie: kan alleen ingeschakeld/uitgeschakeld worden. Het kan alleen uitgevoerd worden vanaf het menu.

Oorzaak

Deze melding verschijnt als u probeert een Systeem Banana Extensie te de-installeren of te modificeren. Systeem Banana Extensies kunnen niet gedeïinstalleerd of gemodificeerd maar alleen ingeschakeld of uitgeschakeld worden.

Oplossing

Om de Systeem Banana Extensiee onzichtbaar te maken in het menu, schakelt u de Systeem Banana Extensie uit.
 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email