Register vaste activa

Het Banana Boekhouding Plus register afschrijfbare activa volgt in alle eenvoud de levenscyclus van uw bezittingen.
Innovatieve functies en vele automatismen maken vereenvoudigen uw werk.

Maximaal bruikbaar

  • Overzichtelijke tabellen en kolommen waarmee intuïtief gewerkt kan worden
  • Automatische berekeningen en registraties
  • Ontwikkeling van activa
  • Waarde veranderingen
  • Prognoses voor de waarde en waardevermindering van activa
  • Afschrijvingstransacties importeren in uw boekhoudbestand

Registreer uw activa in een oogopslag

In de itemstabel heeft u overzichtelijke kolommen waar u de levensduur van uw activa kunt plannen.

U kunt de beginwaarde, de aankoopdatum, de aan uw boekhouding gekoppelde rekening, het type afschrijving en het percentage voor de automatische berekening van de afschrijving op het einde van het jaar aangeven.

U kunt een identificatie-ID toewijzen voor elk af te schrijven object, waardoor het eenvoudiger wordt om alle veranderingen in de loop der jaren te registreren en de berekeningen en mutaties te automatiseren.

Automatische en flexibele transacties

Creëer in een oogwenk registraties van wijzigingen in uw bedrijfsmiddelen. Door het invoeren van de identificatie-ID van het type registratie en van het artikel, worden de beschrijvingen automatisch ingevoegd, het is alleen nodig om het type van de mutatie in te voeren (aankoop of verkoop).

De afschrijvingsposten aan het einde van het jaar worden ook automatisch ingevoegd via een eenvoudige opdracht.

Afschrijving aanpassen aan uw wensen

Het Vaste activa register van Banana Boekhouding Plus maakt het zeer eenvoudig om afschrijvingsschema's te configureren volgens uw wensen. Kies de frequentie van de data die u wenst: maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks, het programma berekent automatisch de restwaarden.

Voor een grotere flexibiliteit kunnen altijd handmatig veranderingen, zoals waardeverminderingen of opwaarderingen, gemaakt worden.

Volledige historie van uw activa

Zodra alle parameters zijn ingesteld en de waardeveranderingen zijn geregistreerd, hebt u een onmiddellijke weergave van het volledige journaal met alle waarden van uw afschrijfbare activa.

U heeft direct een duidelijk overzicht van alle activa van uw bedrijf.