You are here

Boekhoudingsoverzichten

  • Dit commando wordt opgeroepen vanuit het menu Rapporten. Het geeft de bedragen van rekeningen weer volgens een bepaalde groepering, voor een gespecificeerde periode of per onderverdeling.
  • Transacties zonder datum worden beschouwd als beginsaldi en verschijnen niet in de afdrukken van de Winst & Verlies Rekening.

Weergave

U kiest hier het gewenste groeperingsschema:

  • Rekeningen - Het rapport toont een lijst van alle rekeningen met de volgende kolommen: beginsaldo, inkomsten, uitgaven en rekeningsalso
  • Categorieën - Het rapport toont een lijst van alle categorieën met de volgende kolommen: beginsaldo, inkomsten, uitgaven en rekeningsalso

Opties

U kiest hier hoe rekeningen in de afdruk opgenomen of uitgesloten moeten worden:

  • Rekeningen uitsluiten - alleen de categorieën worden afgedrukt
  • Rekeningen zonder transacties opnemen - rekeningen zonder transacties worden ook afgedrukt
  • Rekeningen met nulsaldo opnemen - rekeningen met een nulsaldo worden ook afgedrukt
  • Groepen zonder rekeningen uitsluiten - groepen met rekeningen met een nulsaldo worden niet afgedrukt.

Andere Tabbladen

De uitleg over de andere tabbladen is beschikbaar op de volgende pagina's:

Share this article: Twitter | Facebook | Email


Help ons de documentatie te verbeteren

Wijzien uit naar uw feedback om deze pagina te verbeteren.
Zeg ons welk thema beter uitgelegd dient te worden of hoe we een onderwerp kunnen verduidelijken.