You are here

Boekhouding inkomsten & uitgaven

Inleiding

De Boekhouding inkomsten & uitgaven is het ideale programma om administraties te beheren van kleine tot middelgrote bedrijven, verenigingen, privé bedrijven (ZZP-ers) of projecten. Er kan met of zonder BTW gewerkt worden. Vreemde valuta worden niet ondersteund, die vindt u in de Dubbel Boekhouden versie.

De Boekhouding inkomsten & uitgaven bevat:

 • Inkomsten & UItgaven boekhouding - waarmee u inkomsten en uitgaven van meerdere rekeningen kunt beheren.
 • Kasboek (Engelstalig) - gebruikt om de inkomsten en uitgaven van één enkele rekening bij te houden.

Mogelijkheden

 • Beheert uw balans en Winst- en verliesrekening (activa, passiva, inkomsten en kosten)
 • BTW optie maakt BTW berekeningen mogelijk en BTW teruggave
 • Verwerkt al uw boekingen: rekeningjournaal, rekeningkaarten en periodieke en jaarlijkse overzichten
 • Stelt u in staat uw Kostenplaatsen en Segmenten ervan te beheren
 • Meerdere opties om uw gegevens te presenteren
 • Export naar Excel, Html, Xml, Pdf
 • Import van diverse soorten gegevensbestanden.

Tabellen en bestandseigenschappen

Inkomsten & Uitgaven boekhouding heeft de volgende tabellen:

 • Rekeningen
  Waar u het Rekeningschema vindt, de beginsaldi en waar u uw groepen instelt.
 • Categorieën
  Hier definieert u de categorieën van Inkomsten & Uitgaven en de kostenplaatsen en segmenten.
 • Transacties
  Hier voert u uw transacties in.
 • BTW Codes
  Wanneer u de BTW optie heeft gekozen kunt u uw BTW codes hier invoeren. Door een van de BTW modellen te kiezen worden de BTW codes correct toegekend waardoor u een voorbeeld heeft van uw officiële BTW aangifte.
 • Bestands- en boekhoudingseigenschappen
  Hier regelt u de algemene instellingen van uw boekhouding.

Directe informatie

De rekeningsaldi worden onmiddelijk weergegeven in de Rekeningen en Categorieën tabellen, nadat de inkomsten en uitgaven geboekt zijn. Saldi worden automatisch aangepast na iedere transactie en u hoeft niet om een specifiek rapport te vragen om een overzicht van uw rekeningen te krijgen; dit kunt u vinden in de Rekeningen en Categorieën tabbladen.

Ondersteuning

 • Gedetailleerde informatie over de verschillende functies van het programma met concrete voorbeelden en schermafdrukken van de software.
 • Gratis ondersteuning voor één jaar.

Onderwerpen die hetzelfde zijn als in het Dubbelboekhouden

Commando's

Afdrukken

 

Share this article: Twitter | Facebook | Email


Help ons de documentatie te verbeteren

Wijzien uit naar uw feedback om deze pagina te verbeteren.
Zeg ons welk thema beter uitgelegd dient te worden of hoe we een onderwerp kunnen verduidelijken.