Rijen markeren door middel van kleuren

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

Om rijen te markeren:

  • Selecteer de rijen die gemarkeerd moeten worden en klik in het icoon op het eerste symbool om de achtergrond een kleur te geven en op het tweede symbool om de tekst te kleuren.
  • Om de kleuring op te heggen selecteert u de rijen en klikt op Geen kleur voor de achtergrond en op Automatisch voor de tekstkleur.

 

 

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email