Niet-compatibele wisselkoeren van voorgaande versies

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

Als de basis valuta wordt ingevoerd als referentie valuta dan kunnen wisselkoersen met een vermenigvuldigingsfactor groter dan 1 een verschil geven tussen het Banana8 boekhoudingsprogramma en eerdere versies. In deze zeldzame gevallen wordt een waarschuwing gegeven en het bestand wordt geopend als "alleen lezen" als dit afkomstig is van een eerdere versie van het programma.

Corrigeer de vermenigvuldigingsfactor en de wisselkoers als volgt om dezelfde bedragen te krijgen:
  • Open het bestand in Banana 8 en bevestig de waarschuwing;
  • Herbereken de boekhouding (Shift + F9);
  • De waarschuwingen "Transactie vermenigvuldiger is niet hetzelfde als die in de Wisselkoerstabel" kan genegeerd worden;
  • Controleer of de saldi en het resultaat van de boekhoudperiode verschillend zijn in vergelijking met die van eerdere versies. Als er geen verschillen zijn sla dan het boekhoudbestand op onder een nieuwe naam; anders is het nodig als volgd te werk te gaan;
  • Corrigeer de wisselkoers In de Wisselkoerstabel, voor de wisselkoersen met een vermenigvuldigingsfactor groter dan 1, door deze te vermenigvuldigen met de waarde van de vermenigvuldigingsfactor en zet de vermenigvuldigingsfactor op 1. Bijvoorbeeld, als we een vermenigvuldigingsfactor van 100 hebben en een wisselkoers van 0.9944608, corrigeer dan de wisselkoers naar 99.44608 en de vermenigvuldigingsfactor naar 1;
  • Herbereken de boekhouding (Shift + F9);
  • De waarschuwingen "Transactie vermenigvuldiger is niet hetzelfde als die in de Wisselkoerstabel" kan genegeerd worden of het is mogelijk deze te verwijderen door in de overeenkomstige transactierij op het bedrag in basis valuta te klikken en op F6 te drukken;
  • Controleer of de saldi en het resultaat van de boekhoudperiode overeenkome met die van eerdere versies;
  • Sla het bestand op met een nieuwe naam;
  • Vanaf nu kunt u de wisselkoersen en de vermenigvuldigingsfactor in het uw voorkeursformaat definiëren, omgekeerd, met of zonder vermenigvuldigingsfactor, waarbij u de saldi en het resultaat van de boekhoudperiode controleert na iedere verandering.

 

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email