Transacties importeren

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

Nieuwe import extensie

In de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus vindt u een nieuwe extensie voor het importeren van gegevens uit zip-formaat bestanden.
Veel van onze klanten hebben het al geprobeerd en zijn er enthousiast over. Wij raden u aan onmiddellijk over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

Procedure voor het importeren

 1. Kies transacties van het uitklapmenu Importeren
 2. Kies het bestandstype van waaruit geïmporteerd wordt (Transacties kasboek, Transacties dubbel boekhouden, ...)
 3. Met de Bladeren knop kiest u het bestand waaruit geïmporteerd wordt.

Meer informatie over alle typen Import filters kan gevonden worden op de Import BananaApps pagina.

Bestandstypes die geïmporteerd kunnen worden

 • Transacties importeren uit een inkomsten & uitgaven boekhouding.
  Om transacties te importeren vanuit een inkomsten & uitgaven boekhouding in een dubbel-boekhouden bestand moeten de categorieën van de inkomsten & uitgaven boekhouding overeenkomen met de rekeningen van het dubbel-boekhouden bestand.
 • Kasboek transacties importeren
  Behalve het importeren van de transacties is het ook mogelijk een overzicht per maand of kwartaal te krijgen.
  Zie ook de pagina Gegevens van het Kasboek importeren
 • Dubbel boekhouden transacties importeren
  Om transacties van het ene Dubbel boekhouden bestand te kunnen importeren in een ander Dubbel boekhouden bestand moeten de rekeningen overeenkomen.
 • Transacties importeren Rekeningafschrift SEPA/ISO 20022 of MT940
  Zie pagina Rekeningafschrift SEPA/ISO 20022
 • Tekst gegevens importeren
  Dit bestandstype wordt gebruikt om gegevens te importeren vanuit andere programma's, bij voorbeeld:
  • importeren van maandelijkse transacties van uw salarisadministratie software
  • importeren van facturen die gemaakt zijn met factureringssoftware
  • importeren van betalingen gedaan met uw factureringssoftware
  • importeren van verkooptransacties van uw webshop
  • importeren van gegevens uit andere boekhoud software
  • importeren van gegevens van andere kasboek management software (bij voorbeeld van een restaurant of een hotel).
 • BananaApps voor import

Keuze van de rijen die geïmporteerd moeten worden

Nadat het programma heeft uitgewerkt welke rijen geïmporteerd moeten worden laat het een dialoogvenster zien waarin de gebruiker verdere opties kan aangeven.

Doelrekening

Deze optie is aanwezig wanneer gegevens van een bankrekening, of van transacties in tekst formaat van een inkomsten & uitgaven boekhouding worden geïmporteerd.
Voer het rekeningnummer in uit het rekeningschema dat bij het geïmporteerde afschrift hoort.

Transacties Selecteren

Startdatum, Einddatum

Deze velden worden door het programma ingevuld uit de vroegste en laatste datum van de transacties. Hier kan de start- en einddatum ook handmatig ingevoerd worden van de periode waaruit de transacties overgebracht moeten worden. De periode kan ook automatisch gekozen worden via de uitklapmenu's onder de data selectie.

Niet importeren indien dezelfde Externe verwijzing, Datum, Bedrag bestaat

Indien geactiveerd voorkomt deze functie dat de gebruiker reeds ingevoerde transacties importeert zodat transacties niet dubbel opgeslagen worden. Deze optie kan alléén geactiveerd worden als in de te importeren transacties de kolom Externe verwijzing ("ExternalRef") aanwezig is. Indien niet, is ze gedesactiveerd.

Maak transacties compleet met

Waarden automatisch aanvullen

Deze optie is alleen nodig in boekhouding met BTW en vreemde valuta. Als deze actief is maakt deze het mogelijk waarden automatisch aan te vullen die ontbreken in de geïmporteerde gegevens (bijvoorbeeld, de wisselkoers en de wisselkoerstabel).

Initieel documentnummer

Deze optie is aanwezig als gegevens van het bankafschrift, of van een inkomen & uitgaven boekhouding in tekst formaat, worden geïmporteerd. Dit is het documentnummer dat toegekend wordt aan de eerste geïmporteerde transactie.

Transacties groeperen op rekeningnummer

Als het import bestand de kolom "Docinvoice" bevat, verschijnt een dialoogvenster om de mogelijkheid aan te geven:

 • Transacties groeperen op rekeningnummer
  In dit geval worden de rijen met hetzelfde rekeningnummer gegroepeerd op een manier zodat er één transactie voor dezelfde rekening en dezelfde BTW code is.
 • Zie ook de uitleg over het importeren van factuurgegevens (Engelstalig, "Importing invoice data").
 • Doelrekening voor saldiverschillen
  Wanneer BTW codes worden gebruikt kunnen er afrondingsverschillen zijn van een paar centen.
  In dit geval maakt Banana een extra transactie voor ieder factuur waarin dit verschil kan worden vastgelegd. Het is natuurlijk wel nodig er aandacht aan te besteden dat de gegevens die geïmporteerd moeten worden een evenwicht bereiken tussen debit en credit. Als dit niet het geval is bevat de transactie het verschil tussen debit en credit.

Bewerken van geïmporteerde transacties

Het programma maakt de transacties aan en voegt ze toe aan aan het einde van de Transacties-tabel.
De transacties kunnen bewerkt of verwijderd worden.
In het Dubbel boehouden - kolommen Debet.Rek en Credit.Rek - en in de Inkomsten & uitgaven boekhouding - kolommen Rekening en Categorie - voegt het programme symbolen in.
Deze symbolen moeten vervangen worden door de passende rekning of categorie.

 • [A]
  Dit symbool wordt aangegeven wanneer er in het dialoogvenster geen doelrekening wordt aangegeven.
  Op de plaats van de [A] dient de passende (post)bankrekening van de boekhouding ingevoerd te worden.
 • [CA]
  Dit symbool geeft aan dat in deze cel de tegenrekening ingevoerd dient te worden, zodat de bewegingen in Debet in evenwicht zijn met die in Credit.

Voor rijen met één enkele tegenrekening vindt men op dezelfde rij de rekening of het symbool [A]  en het symbool CA] van de tegenrekening.
Voor de rijen met meerdere tegenrekeningen, heeft elke rij de rekening of het symbool van de tegenrekening [CA]. Als het symbool CA niet aangegeven zou worden, zou het onmogelijk zijn te begrijpen of het om een Debet of Credit beweging gaat.

Vaak gestelde vragen

Ik zie het formaat voor het rekeningafschrift van mijn bank niet
Klik op "Apps beheren...", gevolgde door "Apps bijwerken" en activeer het filter voor het gewenste formaat.

Het volgende bericht verschijnt 'Dit ISO 20022 bestand bevat geen bankafschrift (camt.052/053/054)'
Deze foutmelding wordt weergegeven als het ISO 20022 bestand geen bankafschrift bevat. Het ISO 20022 formaat is een algemeen formaat dat diverse soorten informatie kan bevatten, zoals het bankafschrift en de betalingsbevestigingen in Banana Boekhouding. Alleen de bankafschriften kunnen worden geïmporteerd (camt.052/053/054).

Mijn bank staat niet in de lijst van ondersteunde formaten
Het is mogelijk apps te maken voor formaten die nog niet geïmplementeerd zijn. We hebben ook betaalde ondersteuning voor het implementeren van aangepaste formaten.

Ik kan alleen collective opdrachten importeren en ik kan niet de details zien (de individuele opdrachten)
Bij het uitvoeren van een betaling in electronisch bankieren (bijvoorbeeld bij de Raiffeisen bank), moet u de optie "individuele opdracht" kiezen in plaats van "verzamel opdracht". Alleen op die manier kunt u de betalingen als afzonderlijke opdrachten importeren.

 

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email