Tabblad opnemen

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

Boekhouding opnieuw controleren
Door dit selectievakje aan te vinken wordt de boekhouding opnieuw gecontroleerd voordat deze wordt geëxporteerd.

Opnemen

Door de diverse selectievakjes aan te vinken kan de gebruiker de diverse tabellen en/of alle rekeningkaarten en het BTW Rapport exporteren naar MS Excel of XML.

Weergave
Het is mogelijk de weergave te kiezen waarvandaan de gegevens geëxporteerd moeten worden. Deze optie is beschikbaar voor het exporteren naar PDF, HTML en XML formaat.

Periodes

Deze functie laat de gebruiker de boekhoudgegevens exporteren, onderverdeeld in periodes.

Rekeningen/Categorieën op periode
Met deze optie kunt u de rekeningen en categorieën exporteren overeenkomstig de geselecteerde periode.

BTW-overzicht
Met deze optie kunt u het BTW rapport exporteren overeenkomstig de geselecteerde periode.

Periodes voor het gehele jaar aanmaken
Door deze functie te selecteren worden de gedeeltelijke overzichten van het hele jaar geëxporteerd en niet alleen die van de gespecificeerde boekhoudperiode of de geselecteere exporteerperiode.

Maximum aantal periodes
Het maximum aantal periodes.
 

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email