Klanteninstellingen

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

Impostazioni clienti/fornitori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep of rekening
Kies de algemene groep of rekening die de Klanten- of Leverancierslijst bevat. De groep of rekening moet al aanwezig zijn in de Rekeningentabel. Zie Instellen van het Klantenregister en Instellen van het Leveranciersregister.

Betalingstermijn van de facturen (in dagen)
Gebruikt om de vervaldatum te berekenen wanneer deze niet in de transactie is aangegeven.

Transacties van vorige (..) jaren opnemen (in jaren)
Neem de transacties mee uit de boekhoudbestanden van de vorige jaren die aangegeven worden in de Basis data (Bestands- en boekhoudingseigenschappen).

Koppeling naar het factuur-document
U kunt een koppeling naar een factuurbestand invoeren (pdf, doc of andere). Als de koppeling wordt geopend vervangt het programma de waarde <DocInvoice> door het factuurnummer uit de cel.

De koppeling kan bevatten:

  • De XML naam <DocInvoice> of de naam van een andere kolom tussen <> (groter dan, kleiner dan tekens).
    Als u "<DocInvoice>.pdf" gebruikt en u staat op een rij met factuurnummer 100 dan probeert het programma het bestand "100.pdf" te openen. U kunt de bestandsnaam ook vooraf laten gaan door een mapnaam.
  • U kunt elke bestandsextensie gebruiken. De extensie moet echter wel worden opgenomen in de lijst of extensies die als veilig worden beschouwd. (Extra-Programma opties-Advanced).
  • Het is ook mogelijk een pad aan te geven voor de veldnaam die de naam bevat van het document dat moet worden geopend.
    Met de koppeling "c:\temp\<DocInvoice>.pdf" en factuurnummer 100 opent het programma het bestand c:\temp\100.pdf.
  • De naam van de map is relatief t.o.v. de map waar het bestand zit (als deze niet met een "\" begint).

 

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email