Hernoemen

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

Dit commando geeft de gebruiker de mogelijkheid het rekening- of categorie-nummer (rekeningen- of categorieën-tabel) en de BTW-code (tabel BTW-codes) te veranderen, zonder dat de benodigde veranderingen in de transacties ingevoerd moeten worden.

Om te kunnen hernoemen, moet de gebruiker:

  • de muis plaatsen op de cel die veranderd moet worden (rekening- of categorie-nummer, BTW-code)
  • klik op het commando Hernoemen in het menu Gegevens.
  • Voer de nieuwe naam in in het venster dat verschijnt.

Het programma voert de nieuwe veranderingen, die verbonden zijn aan de bovenstaande operatie, automatisch in de Transacties-tabel in op de volgende wijze (bijvoorbeeld als u een rekening hernoemt):

  • controleert dat er geen andere rekening of groep is met het zelfde nummer; als dat zo is geeft de software een waarschuwing en vraagt of u toch door wilt gaan. Bedenk dat het niet mogelijk is om identieke rekening nummers in een boekhouding te hebben.
  • controleert waar de rekening die hernoemt wordt in gebruik is en dat de rijen niet beveiligd zijn of geblokkeerd; als dit het geval is waarschuwt het programma dat het hernoemen niet kan plaatsvinden.
  • vult het rekeningnummer overal waar het gebruikt wordt, in de tabellen en in de Bestandseigenschappen, in

De software herberekent geen totalen, alleen het rekeningnummer wordt hernoemt.
 

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email