Tabblad Opties

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

Transactiedatum vereist
Indien deze optie geactiveerd is en er een transactie ingebracht wordt zonder datum, zal het programma een foutmelding geven.

Totalen handmatig opnieuw berekenen (F9)
Indien deze optie geactiveerd wordt, wordt de herrekening van de hoofdgroepen van de boekhouding niet automatisch uitgevoerd, maar door middel van de toets F9.

Bestand van vorig jaar
Met het commando Bladeren kan men het bestand van het vorige jaar selecteren.

Indien de optie Smart fill met transacties van vorig jaar geactiveerd wordt, houdt het programma de transacties van het vorige jaar in het geheugen, en presenteert ze in de Smart Fill tijdens het inbrengen van nieuwe transacties.

Het minteken (-) gebruiken als separator van de segmenten
Indien deze optie geactiveerd wordt, moeten de segmenten in de Transacties-tabel ingevoerd worden met het minteken, voorafgaand aan de segment-code.
Indien deze optie niet geactiveerd is, moeten de segmenten ingevoerd worden met het punt-komma teken (:), zoals in het rekeningschema. De punt-komma moet altijd voorafgaan aan de segment-code.

Kostenplaatsen volgens de categorie (+/-) vastleggen
Deze functie is alleen actief in het Uitgebreid Kasboek en het Kasboek. Door deze functie te activeren wordt het bedrag in de kostenplaats geregistreerd (in positief of in negatief) naar gelang de categorie.
Als echter deze optie niet geactiveerd is, is het noodzakelijk een minteken te plaatsen voor een kostenplaats (-KP) om een negatieve waarde in te brengen.

Bijbehorend document: Programma options, Editor

 

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email