Transacties blokkeren

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

Digitale certificatie

Banana gebruikt een digitaal certificatie systeem voor de boekhoudgegevens gebruikmakend van de technologie die nu blockchain genoemd wordt. Transacties kunnen geblokkeerd worden en gemarkeerd met digitale codes die kunnen garanderen dat, zelfs na vele jaren, de boekhoudgegevens authentiek zijn. Deze codes maken het de gebruiker mogelijk de garantie te geven dat de boekhoudgegevens niet veranderd zijn.

Banana.ch was het eerste bedrijf ter wereld dat de blockchain techniek in het boekhouden gebruikte. Deze methode (US Patent No. 7,020,640) werd in 2002 ontwikkeld en gepatenteerd.

Deze methode garandeert één van de hoogste niveaus van gegevens integriteit en overeenstemming met internationale wetsvoorschriften. U kunt de volgende evaluaties van het accountantsbedrijf Ernst&Young, dat de overeenstemming met de wettelijke vereisten heeft geverifieerd, bekijken. De nieuwe versies van de Banana Boekhouding software gebruiken niet meer de MD5 methode (die genoemd wordt in de documentatie) maar de Hash SH256 methode.

Deze methode gebaseerd op het blockchain berekeningsysteem wordt als zo betrouwbaar beoordeeld dat het wordt gebruikt om de geldigheid van de bitcoin en alle ander moderne versleutelde munteenheden vast te stellen.

Het transacties blokkeren commando

Met het Transacties blokkeren commando van het menu Taken worden de boekhoudtransacties geblokkeerd en gemarkeerd met contolecodes waarmee jarenlang gecertificeerd kan worden dat de transacties niet veranderd zijn.

 • De geldigheid van een mogelijk reeds bestaande blokkering wordt geverifieerd
 • De transacties tot de blokkeringsdatum worden oplopend genummerd en geblokkeerd. Voor iedere transactie worden de digitale code van de rij en de daarop volgende berekend.
  De berekening van de digitale codes wordt gedaan in de volgorde van de kolommen.
 • In de boekhouding wordt aangegeven dat transacties met een datum eerder dan of gelijk aan de blokkeringsdatum niet langer worden geaccepteerd.

 

Datum van nieuwe blokkering (inclusief)
Specificeer de datum tot wanneer de transacties worden geblokkeerd.

Wachtwoord (optioneel)
Het is mogelijk een wachtwoord in te voeren om de transacties te deblokkeren of om een nieuwe blokkering in te stellen in de toekomst.
Als het programma geen fouten vindt in de transacties binnen het blokkeringstijdvak dan blokkeert het de transacties, berekent individuele nummers en codes en kent deze toe voor iedere rij van de transacties, die bekeken kunnen worden in de Blokkeren weergave van de Transactietabel.

Laatste blokkering
De gegevens van de volgende velden worden automatishc ingevuld door het programma gebaseerd op de laatst uitgevoerde blokkering.

Blokkering geldig
Een "Ja" wordt getoond als de blokkering geldig is.

Datum blokkering
De datum van de laatst uitgevoerde blokkering wordt getoond.

Nummer blokkeren
Dit is de waarde die automatisch door het programma wordt ingevoerd in de laatste rij van de Blok.Num kolom.
Wanneer de blokkering wordt herhaald en de waarde van het laatste rij blokkeringsnummer is niet veranderd dan is blokkering geldig en zijn de gegevens niet veranderd; als echter de waarde is veranderd laat het programma de volgende codes zien:

 • (-1) als de blokkering ongeldig is vanaf de eerste rij
 • (-2) als er rijen zijn die hetzelfde Blokkeringsnummer hebben.

Progressieve hash
Dit is de controle code die aanwezig is in de laatste transactie.

BLokkeren Weergave

Alle digitale codes worden getoond samen met alle informatie die het programma heeft gebruikt om de digitale handtekening aan te maken.

 • Blok.Num: het oplopende nummer dat de rij indentificeert
 • Blok.Bedr.: het cumulatieve totaal van de transacties, overeenkomstig het totaal aan het eind van de pagina zoals vereist door sommige nationale regelgevingen
 • Blok.Regel (verborgen kolom): de digitale code berekend volgens de rij waardes.
 • Blok.Progr: de globale electronische handtekening.

De digitale code Blok.Progr (Progressief blokkeren)
Dit is het belangrijkste element van de certificatie; het gebruikt de blockchain methode.
De digitale code wordt berekend met de volgende waardes:

 • De inhoud van de huidige boeking ten tijde van de blokkering, inclusief bedragen, beschrijving en de rekeningnaam
 • Het oplopende nummer (Blok.Num)
 • Het cumulatieve saldo (Blok.Bedr.)
 • De progressieve code van de voorafgaande boeking (Blok.Progr).

Als de boekhoudgegevens zelfs de kleinste verandering ondergaan (bijvoorbeeld een datum of een bedrag wordt veranderd) dan is de digitale code anders. Als het contrrolenummer hetzelfde blijft betekent dit dat de gegevens origineel zijn en dus niet veranderd.

Blokkerings info

Met het Transacties -> Blokkeringsinfo tonen commando van het menu Taken verifieert het programma de geldigheid van de blokkering en toont de blokkeringsgegevens.

 • Het programma herberekent de digitale controle codes en verifieert of deze overeenkomen met de codes die betrekking hebben op de transacties.
  • Als de codes overeenkomen wordt de blokkering als geldig beschouwd en zijn de gegevens dus origineel
  • Als deze niet overeenkomen betekent dit dat de gegevens zijn veranderd en dat dit niet de originele gegevens zijn die berekend werden ten tijde van de blokkering.

Transacties vrijgeven

Het Transacties vrijgeven commando verwijdert de blokkering en de controle codes. Als de blokkering werd ingesteld met een wachtwoord dan is het nodig het wachtwoord in te voeren om de blokkering te verwijderen.
De controlenummers zullen hetzelfde zijn als die van de eerdere blokkering. als u de transacties later weer wilt blokkeren, en ze niet veranderd zijn; de controlenummers zullen echter anders zijn als er gegevens veranderd zijn.

Gedeeltelijke blokkering

Het is zelfs mogelijk transacties gedeeltelijk te deblokkeren vanaf een specifieke datum. Als de blokkering werd ingesteld met een wachtwoord dan is het nodig het wachtwoord in te voeren om de blokkering te verwijderen.

Waarom de boekhouding deblokkeren?

In principe zou de geblokkeerde boekhouding niet moeten worden gedeblokkeerd. Het zou echter kunnen dat u fouten vindt in de boekhouding na de blokkering en dat u het nodig vindt correcties te maken.
Om de mogelijkheid te hebben door te gaan met veranderingen bewaarden gebruikers een kopie van het bestand van voor de blokkering. Als ze dan fouten vonden herstelden ze de vorige situatie. Intussen werden er misschien andere transacties gedaan waardoor het kon gebeuren dat het herstellen van de vorige versie van de boekhouding fout ging. Om deze onnodige tijdsverspilling te vermijden werd besloten het Transacties vrijgeven commando beschikbaar te stellen.

De certificatie moet niet verward worden met dataveiligheid. De certificatie van gegevens is een methode die verzekert dat de boekhoudgegevens origineel zijn. Om te voorkomen dat gegevens veranderd worden is deze methode gerelateerd aan dataveiligheid. Dataveiligheid procedures kunnen echter alleen geïmplementeerd worden in een omgeving die de toegang tot de gegevens beperkt.

Als het bestand volledig beschikbaar is voor de gebruiker, zoals wanneer het op een PC staat, heeft men volledige controle over de gegevens. Men kan dus bestanden gemakkelijk vervangen. Met certificatie kan men niet voorkomen dat gegevens veranderd worden maar het maakt het wel mogelijk dat u weet of de gegevens origineel zijn.

De persoon die de boekhouding doet is verantwoordelijk en beslist of een verandering toegestaan is.

Het organiseren van de certificatie en de gegevens verificatie

Nadat u de transacties van de periode hebt geblokkeerd moet u:

 • De blokkeringsinformatie afdrukken of de laatste gecertificeerde transactierij met met zijn specifieke certificatienummer (Blok.Progr.) afdrukken.
 • Deze informatie ondertekenen en opslaan in de boekhoud documentatie of op een andere veilige plaats.

Om te controleren dat de boekhoudgegevens de originele zijn moet u als volgt te werk gaan:

 1. Voer het Blokkeringsinfo tonen commando uit.
 2. Pak de documentatie erbij die het digitale controle getal laat zien
 3. Controleer of de rij in het Blok.Num nog steeds hetzelfde digitale controlegetal heeft
 • Als het getal overeenkomt zijn de boekhoudgegevens hetzelfde als de gecertificeerde
 • Als het getal niet overeenkomt betekent het dat de boekhoudgegevens zijn veranderd.

Banana werkt aan de ontwikkeling van programma's waarmee twee bestanden vergeleken kunnen worden en die een indicatie geven dat gegevens zijn veranderd.

Dataveiligheid

Digitale certificatie garandeert dat de gegevens nog steeds de originele zijn. Het voorkomt niet de verandering van gegevens.
Het is de verantwoordelijkheid van de boekhouder ervoor te zorgen dat de gegevens niet veranderd worden. Iedere administratie moet overeenkomstig zijn grootte en benodigdheden georganiseerd worden.
Zij die er zeker van willen zijn dat de gegevens niet veranderd worden door onbevoegde personen moeten andere methodes en gereedschappen toepassen zoals:

 • Sla de gegevens op een veilig systeem, beschermd met een wachtwoord, op (beschermde netwerk drive).
 • Bewaar kopiëen van de gegevens.
 • Versleutel archieven.


Lange termijn archivering

Het boekhoudbestand bevat de ingevoerde gegevens. Om het bestand te openen en een rapport of een rekeningkaart weer te geven moet u het programma tot uw beschikking hebben.

Banana Boekhouding heeft de mogelijkheid om alle boekhoudgegevens te exporteren, ook de afdrukken naar bestand, in Pdf, Html en Xml formaat.
Dit bestand kan opgeslagen worden op een CD en geopend worden op elke computer, ook na vele jaren, zelfs door personen die niet de Banana Boekhouding software hebben.
 

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email