Electronisch Rekenformulier

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

Banana combineert het gemak en de flexibiliteit van Spreadsheets (Rekenformulieren) met de betrouwbaarheid en de doeltreffendheid van Boekhoud software.

Banana volgt het voorbeeld van Excel

Voor de ontwikkeling van Banana hebben we gekeken hoe Excel omgaat met opdrachten van en aanwijzingen aan de gebruiker. Excel is één van de beste programma's voor Rekenformulieren. Ook voor nieuwe ontwikkelingen volgen we het voorbeeld van de nieuwe Excel versies.

Banana heeft het van Excel overgenomen:

 • Het concept van één enkel bestand waarin alle boekhoud gegevens opgeslagen worden.
  Het is mogelijk zoveel bestanden op te slaan als je maar wilt, bestanden te verplaatsen of copiëren naar externe media, naar Dropbox, om bestanden aan een email toe te voegen en om deze bestanden te verplaatsen op elk Operating Systeem.
 • De tabellen waaring de gegevens en de presentaties verzameld worden zijn erg gebruikersvriendelijk.
 • De cellen met de mogelijkheden om de inhoud te veranderen, een groep te selecteren, de inhoud te verwijderen, of te werken met Copiëren en Plakken, zowel binnen Banana als naar andere programma's.
 • De kolommen met de mogelijkheid om nieuwe toe te voegen, ze te verplaatsen, ze te verbergen, ze breder of smaller te maken met de muis, of het weergave formaat aan te passen.
 • De rijen met de mogelijkheid om nieuwe toe te voegen op elke plaats, ze te copiëren of ze te verwijderen.
 • De opdrachten om een bewerking opnieuw te doen of ongedaan te maken, te zoeken en te vervangen, rijen te sorteren.
 • De onmiddelijke herberekening, waardoor het rekeningtotaal altijd bijgewerkt is, zelfs direct na een wijziging.
 • Het Afdrukvoorbeeld van wat op het scherm wordt weergegeven, met de mogelijkheid om af te drukken in PDF formaat
 • Het exporteren van gegevens in verschillende formaten (csv, html, xml).

Banana is een Boekhoudprogramma

Banana gebruikt van Boekhoudprogramma's:

 • De gestructureerde opzet van de boekhouding
 • De voorgedefinieerde kolommen en formules die niet verwijderd kunnen worden, zelfs niet per ongeluk
 • Het controleren en verifiëren bij het invoeren van gegevens en het rapporteren van elke mogelijke fout
 • De afdrukken van het Boekhoudoverzicht, Winst en Verlies rekening, Rekeningkaarten, vergelijking met het voorafgaande jaar. Deze kunnen allemaal worden aangepast aan de wensen en behoeften van de gebruiker.
 • Het importeren van de gegevens van bankafscriften in electronisch formaat (ISO 20022 en meer)
 • De correctheid van berekeningen en gegevens

Specifieke Banana eigenschappen

 • Automatische aanvulling, het aangeven van waardes die kunnen worden gebruikt door waardes te gebruiken die al eerder zijn ingevoerd.
 • Fout rapportage, door de rij die de fout bevat in rood te laten zien (een beetje zoals een spellingscontrole).
 • Het inzicht in de tabellen dat het de gebruiker mogelijk maakt de verschillende rangscikkingen van de kolommen te onthouden.
 • De composities die het de gebruiker mogelijk maken de instellingen van de afdrukrapporten op te slaan en te onthouden.
 • De herberekening van de boekhouding die alle transacties controleert en foutmeldingen laat zien als dat nodig is.
 • De contekstinformatie van de gegevens in de active rij in een apart venster
 • Het aanmaken van een PDF bestand dat de gegevens en rapporten van een boekhouding in een enkel PDF bestand afdrukt.

Voordelen van Banana in vergelijking met Excel

 • Kompleet samengestelde Rekenformulieren met formules en rapporten.
 • De onmogelijkheid om de berekeningen te veranderen, zelfs niet per ongeluk.
 • Een controle van de geloofwaardigheid van de gegevens.
 • Boekhouding rapporten.

Voordelen van Banana in vergelijking met management software

 • Gebruikersvriendelijk en flexibel
 • Snellere gegevens invoer
 • De mogelijkheid om transacties te veranderen of te verwijderen zonder annulerings bewerkingen.
 • Verschillende boekhoud -modellen en -instellingen met precies de functies die de gebruiker nodig heeft
 • Mogelijkheid kolommen toe te voegen in tabellen en deze te laten weergeven volgens de wens of behoefte van de gebruiker
 • Geen extra modules die het programma ingewikkeld maken en moeilijk om te gebruiken.
 • Geen jaarlijks te betalen abonnement.

Voordelen van Excel in vergelijking met Banana

 • Maakt het de gebruiker mogelijk zijn eigen formules te creëren.
 • Heeft geavanceerde formatteer functies.
 • Mogelijkheid om aanvullende tabellen te maken en de gegevens daarmee te verbinden.
 • Heeft een groot aantal grafische en gegevensbewerkings mogelijkheden.

Voordelen van management software in vergelijking met Banana

 • Deze heeft geintegreerde modules voor facturering en andere functies.
 • Is multi-user, terwijl bij Banana maar één persoon tegelijk met een bestand kan werken.
 • Heeft meerdere toegangs niveaus terwijl in Banana de persoon die het bestand geopend heeft elke mogelijke verandering kan maken.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email