Debet en Credit

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

Het Dubbel Boekhouden in de Praktijk

De belangrijkste regels om te leren hoe het Dubbel Boekhouden te beheersen zijn gebaseerd op vier hoofd boekhoud categorieën.

ACTIVA De rekeningen die de positieve elementen van het bezit laten zien
PASSIVA De rekeningen die de negatieve elementen van het bezit laten zien
LASTEN De rekeningen die de uitgaven laten zien (maar niet de uitgaven die betrekking hebben op een toename van het vermogen)
BATEN De rekeningen die de inkomsten laten zien (maar niet de inkomsten die betrekking hebben op de verkoop van vermogensgoederen)
  • De rekening is een geheel dat de bedragen die bij dezelfde transactie categorie horen groepeert.
  • Op elke rekening moet debet of credit geboekt worden afhankelijk van het boekhoud transactie type.
  • Het Dubbel Boekhouden gebruikt debet en credit inplaats van inkomsten en uitgaven.

De Algemene Regel

ACTIVA

DEBET
PASSIVA CREDIT

UITGAVEN

DEBET
INKOMSTEN CREDIT
  • De activa, passiva, uitgaven en inkomsten veranderen voortdurend: toenames en afnames.

De veranderingen met een toename

TOENAME IN ACTIVA

DEBET

TOENAME IN PASSIVA

CREDIT

TOENAME IN UITGAVEN

DEBET

TOENAME IN INKOMSTEN

CREDIT

 

De veranderingen met een afname

AFNAME IN ACTIVA

CREDIT

AFAME IN PASSIVA

DEBET

AFAME IN UITGAVEN

CREDIT

AFAME IN INKOMSTEN

DEBET

Instrumenten in het Dubbel Boekhouden

Het Dubbel boekhouden gebruikt de volgende hoofd instrumenten: het Rekenschema, het Journal, de Balans en de Winst en Verliesrekening.

 

Rekeningschema

Dit is de lijst van alle rekeningen die de diverse transactiecategorieën groeperen (bv kasboek, bank, inkopen, verkopen, etx.).

  • Om Banana Boekhouding te gebruiken moet men eenvoudigweg een reeds voorgedefinieerde boekhouding nemen, aanpassen aan de juiste eisen en de transacties invoeren. De rest wordt uitgevoerd door het programma.

Journaal

Dit is de lijst van alle operaties die het dagelijks bedrijf beïnvloeden (opnames, stortingen, inkopen, verkopen, salarissen, rente, etc.). Dit komt overeen met wat het grootste deel van de kleine bedrijven al hebben, ook al is het maar op papier of in Excel, en wat zij dan aan de boekhouder geven.

Balans

Dit is de samenvatting van de activa en passiva. Het verschil tussen activa en passiva vertegenwoordigt het netto kapitaal van de firma.

Winst en Verliesrekening

Dit is de samenvatting van alle uitgaven en inkomsten. Het saldo vertegenwoordigt het operationele resultaat (winst of verlies).

Beginnen met de Boekhouding

Procedure om te beginnen met de boekhouding met Banana Boekhouding

 

1

Neem een bestaand boekhoudmodel met een voorgedefinieerd rekeningschema.

2

Pas het rekeningschema aan de juiste eisen aan.

3

Voer de transacties in het journaal in.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email