Een BTW-code aan een rekening verbinden

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

In een boekhouding met BTW is het mogelijk in de Rekeningentabel een BTW code te koppelen aan inkomsten/uitgaven rekeningen. Daardoor kan het programma, tijdens het boeken van in- en verkopen, automatisch de BTW code invoeren en de kolommen aanvullen met BTW gegevens wanneer het rekening nummer ingevoerd wordt.

Om de codes te koppelen:

  • Klik op weergave Andere. In deze weergave is de BTW code kolom standaard zichtbaar.
    Als u de BTW code kolom in de weergave Basis wilt tonen klikt u in het menu Gegevens op het commando Kolommen instellen (zie de verwijzing onder aan deze pagina).
  • Voer de BTW codes in voor de inkomsten/uitgaven in de BTW code kolom.

.

Zie ook pagina: Kolommen instellen.

 

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email