New column

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

Field name
Enter the field name of the column to add.

Field name Xml
The name of the column to export in Xml and in scripts.

Data type
It is possible to choose between the following predefined types: Text, Number, Amount, Date, Time.

help_id
dlgnuovocampo